Thanos og Thanatos

Vi som mennesker balanserer på et sverdegg, vi er skjøre. Vi balanserer mellom liv og død. Allah er livs og dødsguden, ikke bare døds Thanatos Guden.

Jeg har mellom liv og død valgt død og destruksjon. Som jeg sa til politiet; Kjappt og enkelt. Effektivt. Fryktløst og destruktivt. I en verden der alle er positivister/kjærlighet, uavhengig av hvor på The Scale of Consciousness vi er, blir skogen gammel og grå og de unge (plantene) får ikke sollys. Skogen dør.

Det trengs en skogbrann i ny og ne, som Allah sier: “Hvordan vil dere berge dere, hvis dere fortsetter å vise vantro, fra den dag (den dags pine) som vil gjøre barn til gråhårede oldinger,”

Så mellom 2009 og 2019 lagde jeg skyggekloner og brukte min skygge til å paralysere de gamle visemenn som er svin, inntil som Kris her mista respekt for autoriteter (på en bra måte), som mange mennesker og skogen vokste på nytt med en frisk start som indigo og krystall barna.

Allah om de gamle som er svin: Når det blir sagt til dem: «Ikke spre ufred i landet!», sier de: «Det er jo vi som forbedrer.» Ta dere i akt! Sannelig, det er de som sprer ufred, men de har ingen følelse (av det) i det hele tatt. Og når det blir sagt til dem: «Tro, slik som (andre) folk har antatt troen!», sier de: «Skal vi også tro (slik) som de idiotene har antatt troen?» Vit! I sannhet, de er selv idiotene, men de aner det ikke (om sin idioti og nedrighet).

Så Allah lager ikke en kontrakt med dere mennesker, ikke med meg engang og han sier jeg ikke skal gi (et måltid) og kreve mer tilbake. Jeg vil ikke ha penger for å “slippe helsevesenet fri”, men jeg har det vondt, jeg vil ha mat.