Oppdatering fordi PCen krasjet

Jeg har lagd noe farlig, et defensivt våpen. Et defensivt våpen sånn som statens forsvar er et defensivt våpen. Dette våpenet er avgjørende for om vi tar skritt bakover eller tar skritt forover. Det er en oppdatering av samfunnet. Jeg lagde en tråd før tvang i 2009 «til samfunnet» men det var ingen som var samfunnet, så jeg sa at jeg lager min egen Sangha, min Tro. At jeg er like arrogant som Buddha. Jeg ønsker at vi skal ta skritt fremover. Livet er ikke lett, men når man gjør det som er vanskelig på en konstruktiv måte blir det lett og bonus.

Jeg har to begreper som jeg kaller Sirkulasjon og Elevasjon, som er Tornadoens bevegelse. Men mennesker er ikke en tornado, mennesker kan enten bare elevere eller bare sirkulere. Enten er tenkende eller følende. Du, du og du og de aller fleste er noen sirkulerende skapninger, dere sirkulere som blodet og vannet i himmelen og havet, atomer og planeter. Vi bryr oss ikke om vi har det vondt eller lett, fordi når det er så mye støy eller dissonans rundt oss skjønner vi ingenting og vi blir skeptiske og engstelige for alt. Også utfordrer vi Gud av smerte – der vi er utilregnelige Kafirer og Flergudere.

Verden har sirkulert siden 2003-2004 da jeg hadde mitt første møte med Helsevesenet og før det også. Før var jeg barn og ingen sa til meg hva jeg skulle tenke eller gjøre og jeg ble felt ut av systemet fra en Psykolog som heter Barbra Olsnes, der hvor vi hadde et møte og jeg ble Kataton eller stiv i musklene fordi de skulle rasjonalisere sine handlinger. Så de har sirkulert siden da, og nå i 2019 kasta de meg ut av bilen i fart, og jeg dro til sykehus etter det. Jeg kunne ha dødd. Men de fjernet ikke tvangen vekk fra meg. Jeg er under tvang, fra staten som prøver å hjelpe meg og det er jeg takknemlig for, som jeg prøver å hjelpe med mitt defensive våpen og ved Allahs og Profetenes og Englenes hjelp. Med mitt defensive våpen skal jeg minne i Allahs navn som han sier: «Minn hvis påminnelse nytter, det profitere de Troende, han som frykter skal huske og han som er lekende slu skal unngå det». Vi trenger en oppdatering av vår nettleser fordi PCen har krasjet (da de la meg under tvang og andre ofre av helsevesenet), vi trenger å huske. Og jeg skal forsøke å gjøre at sam-funnet tar et ansvar og søker kompetanse i stedet for å promotere sex og onanering. Som Psykologen min sa til meg, Sex er resistans, ikke sant? Samfunnet skal ha det vondt ikke fordi de får juling eller fordi de – fysisk sett – ikke trener og er syke, men samfunnet skal ha det vondt gjennom konstruktiv smerte definert av Eliten som Imamer Filosofer Psykologer ol. der de møtes og organiserer en verden med et senter sånn som en sirkel. Sånn som Big Bang og Universet har et senter. Ja sex er resistans. Gruppe sex er resistans. Og det er som å ta heroin, og morfin er ikke bedre enn heroin – det er sederende. Men vi tiltrekkes av smerte som fluer tiltrekkes ilden. Det er viktig med sexuell renslighet i Islam, Buddhisme, som Filosofi. Og det er viktig å ikke synde sexuellt og etterpå bli ren.

Jeg er agnet i mitt defensive våpen (min felle), og jeg vil lage en skikkelse ut av meg selv, som den eneste Guden Autoriteten som strekker seg på kryss og tvers av kloden kommanderte meg til. Og Allah snakker til meg og alle muslimer og andre, men i dems ord er de syndere, og i mine ord var og kanskje er jeg fortsatt perfekt eller toppen av manndom. Hvorfor hører jeg Gud? Fordi jeg har fra og med Dikemark ca. vært så ensom at jeg tigget Allah (Ingen og Ingeting og Alt) om nåde og jeg «begynte å høre stemmer» men jeg hørte ikke stemmer, jeg hørte lyder. Jeg hører klikk som representerer ja og nei, som gjør meg veldig forsiktig og istand til å som i Allahs barm, på Arabisk Fi rahm al-rahman al-rahim. Jeg vil lage en som Profeten Muhammed som Koranen utfordret meg med i Kap 2:23-2. Og jeg aksepterte pga ære, så jeg håper at dere setter pris på alt det jeg har vært igjennom og gjort på en intelligent måte og tror på meg fordi jeg er som Profeten Muhammed er kjent for, den oppriktige, den pålitelige – og akseptere at jeg kan prøve å feile som en matematisk metode min Lærer og Prest Ole Johansen gav klassen min og meg tillatelse til å gjøre. 

Jeg er agn ved at jeg presenterer meg selv som Pasient, når jeg er en ulv i fåreklær. Jeg drakk melken til Sauen da jeg var en valp (siden 2003), og det var dårlig melk, og nå vil jeg beskytte Sauen og gi den grønn frisk beite, og det betyr at Staten må gi meg innpass som en Skikkelse som Profeten Muhammed som hersker over deler av Asia og Europa i tillegg til innvandrende Muslimer andre steder i Verden. Og Buddha.

High and Low

From the left of this picture above, part one is called, by my/mystic terms: Low Heavenly. Next: High Heaven. Both these two are upright, they are heavenly.

Next: High Earthly (a fancy word is High Telluric). This guy is quick and applies, in a way, hit-and-run.

Next: Low Earthly. This one is strong but heavy, in open terrain he is victim for the afore-mentioned.

High and Low Earth rotates, making it possible for food to grow. Turning the earth by a plow. And earth rotates between night and day. Like the next picture which reminds me of Taijitu.