Å Spørre og Stolthet

Jeg skal si deg – igjen – om MBTI det jeg forstår om det. En student I Islam og kanskje også Silat (Indonesisk Kampstil?) heter; “Murid eller Morid”. Murid betyr seeker. En student heter også; “Asker/En som spør”.

Så hvis du vil lære noe, av meg feks. da skal du spørre. Jeg vet du føler deg dårlig når du direkte spør, men det er det du skal gjøre – for å lære. Å være en Talib/Asker eller Murid.

Jeg spør jo ikke deg om Spansk, Isbading eller BJJ fordi det enten ikke interesserer meg eller jeg har ikke tid eller energi til det. Jeg har nemlig spurt mye før, og jeg har aldri møtt en mann som deg som faktisk jeg kan spørre, det har vært Helsevesen eller Jorda, og Faren min/Politiet eller Himmelen jeg har spurt Hele mitt liv – de har alltid gitt meg negativ (Make it Mann, or Break it; let’s go!) feed-back og jeg ble konstant lært opp til å unngå “Break it” og søke – som vi ble Enige betyr en Talib/Murid – “Make it Mann”.

I Irak er det klart skille mellom Mann og Kvinne, det var det før ihvertfall. Og da mener jeg ikke “gentle-mann” slik vi forstår gentle-mann; en som er en ladies-man. Men en mann som ikke omgås kvinner inntil han faktisk er gift med en dame, og han presses til å ikke runke. Og å være en Murid. Dette er Hardt. Og dette er det jeg har gjort. Du er hva du konstant gjør. Gjør du det ikke Hardt er du ikke Hard Kamp Artist og Kunstner – en Troende. Og da er du enten Muslim eller Kafir, og begge er Myke Kamp Kunstnere.

Jeg snakker om at jeg er Mann eller Troende – i kraft av det jeg alltid har gjort. Men vet du skjebnen til alle Menn er å dø? En voldsom død. Som Samuraiene som trente og levde i visshet om at de en dag kom til å dø for sin Herre/Arbeidsgiver og dvs lage et Defensivt Våpen, en Kunst, som Katana og Ninjato er. Som hannbiene befrukter dronninga – og arbeider ikke med å lage honning – og dør etterpå/blir drept av arbeiderene.

Eller hunnløvene som har instinktivt og biologisk ansvaret for å jakte og dvs hente mat till flokken, og Hannløven – som må trekke seg tilbake som flokkens Hannløve for de andre unge “flokkløse” Løvene tar over flokken til Hannløven.

Qur’an:

De sier: «Hvis vi nå vender tilbake til Medina, vil (vi) de ærefulle drive de vanærede (muslimene) ut derfra!», enda æren tilhører Allah alene og Sendebudet Hans (ﷺ) og de troende. Men hyklerne vet ikke (om denne sannheten).

Og når vi bestemmer Oss for å tilintetgjøre en by, befaler Vi dens rike og velstående folk noe (slik at middelklassen og de fattige også skal forbedre seg), men de viser ulydighet i den byen, og da blir Vårt (pines) ord pålagt den, derpå knuser Vi den byen fullstendig

Leave a Reply