Strong Soul and Strong Body

JEG er ikke perfekt skriftlærd, men jeg er en autodidakt.


81:7 og når sjelene forenes (med kroppene),

75:9 og solen og månen blir samlet sammen (formørket),

54:1 Timen er kommet nær, og månen har spaltet seg i to! Og hvis de (vantro) ser et tegn (mirakel), vender de seg bort og sier: «(Dette er jo) evigvandrende mektig magi!» Og de forsverget (selv nå også) og fulgte sine egne lyster, og enhver affære (som er blitt lovet) vil inntreffe på sin fastsatte tid. Og uten tvil, det har kommet slike underretninger (om de henfarne folk) til dem som det ligger en lærerik, advarende lekse i (om å ikke vise vantro og ulydighet). (Denne Koranen er) fullkommen visdom, men er fortsatt ikke advarerne til noen nytte? Så vend deg bort fra dem. Den dag da kalleren (en engel) kaller dem til en svært avskyelig ting (dommedagssletten), vil de med nedslåtte øyne komme ut av gravene, som om de skulle være gresshopper spredd overalt, løpende mot kalleren. De vantro vil si: «Dette er en hard dag!»

Dette er dagen da skillet mellom Myk (MYK) og Hard (HARD) kunst blir fastsatt. Disse heter idag ved det ukjente begrepet “Hard og Soft skills”. Jeg er en Hard Kamp Kunstner og som ‘Støtte til Loven’ underlegger jeg Helsevesenet (Myke Kamp Kunstnere) i Allahs navn andre myndigheter som Politiet og Militæret. Helsevesenet påstår de kan lese mine tanker og sier jeg Tror jeg er over Loven. Jeg tar dem på ordet, og korrigerer dem at jeg Tror ikke jeg er over Loven – men jeg er over Helsevesenet.

Som deres “konverterte spion” ber jeg dere om å Drepe Allah for han er Hard, og vi kan slå, men vi kan ikke ikke-slå, og kan ikke slå mykt.

Vi kan også ikke snakke og jeg kan slå Helsevesenet HARDT ned – og de vil tydeligvis være Autoritære og være Myke Damer med hår på leggen.

Så jeg har det gøy. Krig er det jeg alltid har gjort.

Leave a Reply