Vann: Tårer og Sæd

I Allah’s Navn Den Nåderike Den Barmhjertige

I Himmelen topp-sentrert Ler man av Glede. I Helvette bunn-sentrert Gråter man av smerte.

Glede er en miljømessig ting som Naturen tilbyr lite av for å kontrollere oss, i dette livet og det hinsidige også. Vi kan bruke Narkotika og bli veldig glad nå en stund, men veldig deprimert etterpå. Det som er “gratis” Narkotika er Onani, men uendelig Narkotika er Gud-Fryktighet og dvs at man Gråter av Gud-Fryktighet. Allah sier; mitt våpen er Tårer. Allah sier; mennesket ble skapt av Stinkende Vann (Sæd) … Valget er ikke Paradis eller Paradis, men Helvette eller Paradis. Tårer tar oss opp og det fordi det rensker hjerte, og at vi behandler andre bra. Sæd og Narkotika tar oss ned. … Fordi jeg er/var ikke en Onanist, er jeg en MANN og veldig Sexy med fersk sæd som lager de beste løpe-hestene og det beste avkommet – så bare Vann-Tro Damer som likestiller Vannet Tårer med Vannet Sæd gir ikke meg OPPMERKSOMHET og tolerer min “agressive/defensive” adferd. Jeg kan ikke velge mellom å være Jesus eller Ingenting, og jeg får ikke Lov til å bli behandlet som et menneske av Politikkerene og Demokratiet. Og jeg er menneske. Si jeg er ikke det eller gi meg respekt og jeg blir usynlig, Negativist aka Helvettes Engel.

En skjerting kan ikke Ignorere en Engel, hvis skjertingen Onanerer (Narkotika) til uvane og gjør Haram Ting, spesielt mat og sex, blir Engelen (Kongeligheten) Sterkere, hvis skjertingen skjerter blir Engelen også sterkere.

Takk til Herren av Verdnene

Leave a Reply