Sensoriske og iNtuitive Tigere

OK. Sannheten er at jeg har bare vært inne og aldri reist siden jeg kom til Norge da jeg var 8 år. Jeg er fortsatt en Asperger og de kaller meg Katt uten å respektere det. … Buddha sier hvis du vil se sannheten om dine tidligere liv se inni deg selv, så det synes jeg er veldig lett, og sannheten er sannheten, noe jeg gjør som Introvert Følende Dominant, og Jeg vet ikke hva folk tenker om “dyr” og også “mennesker” i Sansende eller iNtuitiv betydning, men det iNtuitive (Hard eller Myk) er ikke det Sansende (Myk eller Hard). Det Sansende eller Sensoriske dyret Tiger er kanskje i Trøbbel, det kan hende av denne Rapporten, men det er ikke helt sikkert. Det kan være bare en “barriere” mellom disse to typer mennesker mellom disse to formene for “sannhet”. Jeg mener det er bare en sannhet til slutt. Og det er at det iNtuitive er en refleksjon av det Sansende. Og Allah beskytter oss all uansett hva vi velger, og vi kan Tro det vi vil og vi får det vi gir. Det vi gir Sansende eller iNtuitivt.
Angående Hard eller Myk, det er ikke en fasit, jeg skulle ønske jeg kunne gi en fasit, men det er noe som må erfares og det skjer bare gjennom INTENSJON. Hvis du har ren intensjon og gjør gode ting vet du sikkert ikke hva er du driver med til å begynne med, men du lærer etterhvert i økende grad hva man skal gjøre og Gud leder gode mennesker inn i ditt liv og ut av ditt liv som hjelper deg bare fordi du har en God intensjon. Du må falle – og stå opp igjen metaforisk sagt eller kanskje fysisk også. Det er letter å få meritter ut av Fysisk handling enn bare å visualiserer. Så jeg som Asperger har ikke blitt tillat til å Erfare Ting Fysisk og det kan jeg bevise … Bare Allah kan tilgi. Jeg tror på et Helvette og et Paradis. Og at Allah er rettferdig.

Kapittel 92 Natten i Koranen og mine tanker om det

Ved natten når den brer seg over og skjuler alt under sitt mørke, og ved dagen når den lysner opp, og (ved) det guddommelige Vesenet som skapte hankjønn og hunkjønn. Sannelig, innsatsen deres er forskjellig.

Den som 1. gir og 2. omfavner gudfryktighet, og 3. Ærer det gode som er Islam, vil Vi snart gi lett adgang til det lette (dvs Myk Kunst IMO).

Men den som er 1. gjerrig og 2. Tror han er uavhengig, og 3. Ærer-Ikke det gode, vil Vi snart gi adgang til det Harde (Hard Kunst).

Og til ingen nytte vil hans rikdom være for ham hvis han faller i (avgrunnen til) fortapelsen. Sannelig, det påligger Oss å vise stien. Og sannelig, Oss tilhører det Det Siste og Det Første.

Jeg har advart dere mot en flammende ild, som bare den ugudelige skal gå inn i – han som Løy og Rygget, Men Gardisten vil bli bevart for den, han som gir sin eiendom for å oppnå renhet, og han gjør ikke det for belønning, derimot søker han kun sin Herre Den Høyeste sitt ansikt, og han vil bli tilfreds.

FB sier jeg gjorde feil – Jeg gjør ikke (nesten aldri) feil fordi jeg sier bare Sannheten og det er lett å si sannheten i øyeblikket, og jeg gjør derfor nesten ikke feil

Kap 103 Ved tiden, Sannelig, mennesket lever i tap (han taper sin verdifulle alder), unntatt dem som antar troen og handler rettskaffent og tilskynder hverandre til sannheten (i samfunnet) og tilskynder hverandre til tålmod (med de vanskene og lidelsene som man støter på under prekingen av sannheten).

Face Book sier:

Restriction · 13 July Warning · 13 Jul (den første er korrekt, men den siste er falsk. Den siste er sentralisert fra 23 July – dere lyver og sier 13 July)

  1. Restriction 13 July You couldn’t post or comment for 24 hours
  2. Warning · 13 Jul We understand that mistakes happen, so we didn’t restrict your account

Jo dere restricted min account. Jeg har ikke klart å skrive innlegg i 3 dager. Løgn Hals. Og det er ikke Greit. Det er Ikke OK. Du bare Holder Kjeft herr FB.

FB har redigert Datoen og Lyver fordi den faktiske datoen for denne Banningen her var 3 dagers Banning siden 23 July. Det er OK å lyve, at dere med vilje gjør feil fordi dere er Redd herr FaceBook. Men ikke gjør det igjen. Forstår du? IKKE GJØR DET!!. Som rollemodell må dere ikke Lyve! Dette her dere gjør er ikke Barmhejrtig og ikke Sant. Gi meg pusterom som dere får pusterom av meg.

Jeg, FB/Mennesker og “Loven”

Qur’an Sahih International: And [he was told], “Throw down your staff.” But when he saw it writhing as if it were a snake, he turned in flight and did not return. [Allah said], “O Moses, fear not. Indeed, in My presence the messengers do not fear.

Face Book overbelaster meg med at jeg skal Lese dems uendelige Ord. Og det gjør jeg ikke. Jeg ber dem om å Lese Koranen (den er Kort). Jeg ber dem om å behandle meg som et Menneske. Og som Menneske er jeg Torturert og draps frorsøkt av disse ordene dems som er bare Tull – Og jeg er ikke likestille med Trump og andre Dårlige Mennesker.

Er jeg likestilt med Trump fordi jeg “advarer med Helvette” og Trump tar oss med til Paradis? Faktiske, hvilket Paradis er det Trump snakker om når han kommer på TV og sier at han er en drittsekk og løgner foran alle sammen, og alle sammen er redd for Loven og han. Men det går ikke an å være redd for Både Allah og Trump. Allah er bare en, ikke to. Loven er Allah’s Love og Jeg Driter I Trumps Lov og Face Books Lov fordi den diskriminerer mellom Irakere og Trump’s Lov. Faktisk er alle mennesker Like overfor Loven. Og Hvis Trump er en god person får han som Fortjent. Og Irakerer er ikke døden og “de skal drepe hverandre” mens når jeg sier sannheten om Trump blir jeg bannet. Sannheten er det Trump sier om seg selv: JEG ER EN DRITT SEKK og jeg kontroller hele verden! Alle er redd for meg. Jeg Driter i om verden drar til Helvette. Jeg vil bare at alle skal Tjene meg og vaske mitt Toalett! Muwhahahah!

Allah sier: O mankind, indeed We have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is Knowing and Acquainted.

De sier: You recently posted something that violates Facebook’s policies, so you’ve been temporarily blocked from using this feature. For more information, visit the Help Centre.

To avoid being blocked again, please make sure that you’ve read and understand Facebook’s Community Standards.The block will be active for 3 hours more.

If you think that this doesn’t go against our Community Standards, let us know.

Jeg skal IKKE lese dems Ord. Jeg sa til Politiet:” Jeg kan ikke mangel kompliserte Ord. Jeg liker ikke å samle på Ord. Men at Ord skal samle på meg.”

Så gjør som du blir fortalt.

Jeg er ikke Jøde, jeg var Muslim, nå Torturert og Defanert er jeg Troende

Allah sier: Si: «Å, dere som er jøder! Hvis dere tenker at dere alene er Allahs hjertevenner (helgener) framfor alle andre mennesker, så ønsk dere døden (for ingen bekymring vil berøre Hans hjertevenner i graven og på dommedagssamlingen), hvis dere er sanne (om tanken deres)!» Men de vil aldri ønske seg den, på grunn av det (forsverging av Sendebudet ﷺ og vantro) de har sendt i forveien. Og Allah er allvitende om de ondsinnede. Si: «Sannelig, den døden som dere flykter fra, vil i sannhet møte dere. Deretter vil dere bli brakt tilbake til Herren, Allviteren om det usette og det sette, så vil Han underrette dere om alt det dere bedrev.»

Jeg Tror Holocaust var Ekte … Men dere lever i Fortida. Jeg lever nå. Og nå er vondt pga av dere er Psykotiske og Kjærligheten deres (rompa) er full. Og jeg vil ikke stikke den i Rompa til (en Stygg) mann eller at han stikker den i min Rompe. Koranen er nå og er et tidløst Budskap. Some Chris bekrefter (Fordi han er redd av dere?), at han tenker at jeg er en dame og at jeg ikke skal bli en Homse. … Fordi JEG MÅ HA SEX med Troende og det skjer ikke pga av dere JØDER. … La meg snakke for meg før dere bestemmer dere for å henrette meg og at dere bruker fysisk vold fordi dere er dumme. Jeg har Allah og Loven på min side. Og jeg “tvinger” dere til å Bøye dere til Islam, dere for dere får ikke Lov til å Ta Islam eller meg en Troende, av Allah. Islam er ikke en Ting dere kan ta, det er som det 3dje bein, som alt som er verdifullt – det kan ikke røres ved.

Bare Allah skal Fryktes. Dere er redd for hverandre i et sammensurium og det er Kaos. Valget er mellom: 1. Respektere Allah 2. Frykte Han … Det er ikke noe 3 Valg dere kan stjele. Dere får ikke Allah’s Kjærlighet ved å Stjele den. Som at de fleste Ting Som er verdifulle kan ikke røres som KJærlighet og Glede og “Lufta”.

Apologize to me!

You are not my friends until you APOLOGIZE. You’ve Hurt me, and I will simply Hurt you back. It requires that you Die Pysically to be able to my Equal and then I’ll respect you eventually. Now I don’t respect you. Can your Force me to Respect you by Banning me for saying the Truth? … Etc. This is not Passive aggression from me. In fact, you are Passive-Aggressive. Unforgivable to be Passive aggressive against me. Because in fact I love you, I just don’t respect you and you can’t Force that. You can only Bow to me or Allah and this is The Truth … Or you can do something which doesn’t make sense, and Bann me Passive-Agressively.

You are afraid, and you should be. Because when this Quran is revealed on a Mountain it shatters – Quran

Understreket

2:20 The lightning almost snatches away their sight. Every time it lights [the way] for them, they walk therein; but when darkness comes over them, they stand [still]. And if Allah had willed, He could have taken away their hearing and their sight. Indeed, Allah is over all things competent.

2:23 And if you are in doubt about what We have sent down upon Our Servant [Muhammad], then produce a surah the like thereof and call upon your witnesses other than Allah, if you should be truthful.

2:24 But if you do not – and you will never be able to – then fear the Fire, whose fuel is men and stones, prepared for the disbelievers.

2:25 And give good tidings to those who believe and do righteous deeds that they will have gardens [in Paradise] beneath which rivers flow. Whenever they are provided with a provision of fruit therefrom, they will say, “This is what we were provided with before.” And it is given to them in likeness. And they will have therein purified spouses, and they will abide therein eternally.

2:26 Indeed, Allah is not timid to present an example – that of a mosquito or what is smaller than it. And those who have believed know that it is the truth from their Lord. But as for those who disbelieve, they say, “What did Allah intend by this as an example?” He misleads many thereby and guides many thereby. And He misleads not except the defiantly disobedient,

2:27 Who break the covenant of Allah after contracting it and sever that which Allah has ordered to be joined and cause corruption on earth. It is those who are the losers.

2:28 How can you disbelieve in Allah when you were lifeless and He brought you to life; then He will cause you to die, then He will bring you [back] to life, and then to Him you will be returned.

2:29 It is He who created for you all of that which is on the earth. Then He directed Himself to the heaven, [His being above all creation], and made them seven heavens, and He is Knowing of all things.

2:30 And [mention, O Muhammad], when your Lord said to the angels, “Indeed, I will make upon the earth a successive authority.” They said, “Will You place upon it one who causes corruption therein and sheds blood, while we declare Your praise and sanctify You?” Allah said, “Indeed, I know that which you do not know.”

2:31 And He taught Adam the names – all of them. Then He showed them to the angels and said, “Inform Me of the names of these, if you are truthful.”

2:32 They said, “Exalted are You; we have no knowledge except what You have taught us. Indeed, it is You who is the Knowing, the Wise.”

2:33 He said, “O Adam, inform them of their names.” And when he had informed them of their names, He said, “Did I not tell you that I know the unseen [aspects] of the heavens and the earth? And I know what you reveal and what you have concealed.”

2:34 And [mention] when We said to the angels, “Prostrate before Adam”; so they prostrated, except for Iblees. He refused and was arrogant and became of the disbelievers.

2.35 And We said, “O Adam, dwell, you and your wife, in Paradise and eat therefrom in [ease and] abundance from wherever you will. But do not approach this tree, lest you be among the wrongdoers.”

2:36 But Satan caused them to slip out of it and removed them from that [condition] in which they had been. And We said, “Go down, [all of you], as enemies to one another, and you will have upon the earth a place of settlement and provision for a time.”

2:37 Then Adam received from his Lord [some] words, and He accepted his repentance. Indeed, it is He who is the Accepting of repentance, the Merciful.

2: 38 We said, “Go down from it, all of you. And when guidance comes to you from Me, whoever follows My guidance – there will be no fear concerning them, nor will they grieve. And those who disbelieve and deny Our signs – those will be companions of the Fire; they will abide therein eternally.

https://www.quran.com/2

Jeg ble bannet sist fra FB pga Voldelige kommentarer og oppfordring til Vold mot Trump (han kan ikke si noe Bra når han hele tida har sagt dårlige ting og lagd kaos). Men jeg har oppfordret Irakere i en uke til Vold og død og det sa dere Ingen Ting om? Herr FB? Så Trump er ikke unntak. Har han et bein ekstra? Et 3dje bein? Er det dokumentert av Loven? Jeg er en Understreket Negativ. Og jeg blir ikke “snill” nå. Og dere FB kan ikke angre og si unnskyld. Jeg tillater det ikke. Og dere får ikke sette munnkurv på meg. Hvorfor er Europa er ikke bedre enn Svarte Afrika? Eller er dere Rasister? Jeg Driter I om dere er rasister eller ikke. Dere får ikke Lov til å Ignorer meg eller si Nei til meg. JEG sier Nei til dere fordi jeg er No One. Fjern Tomme advarseler for jeg er selveste Tomheten. Og tomheten bøyer seg til Allah. De hvite er ikke Allah.

Så trekk alle falske advarsler dere har gitt meg, for Loven sier jeg er Loven. Loven har brudt Loven. Eller vil dere ha halve Loven? Og Droppe Resten av Loven? … Loven er Barmhjertighet, meg også Hevngjerrighet. Og nå er Gud sint. Fordi en Troende som meg har blitt behandlet sånn av Loven. Loven er at det er Ingen Loven andre enn Allah’s Lov. Rettferdigheten er at det er Ingen Rettferdighet. Høyre er Venstre og Venstre er Høyre. Både når jeg sitter I Lotus og når jeg har armene i Kors. Rettferdigheten er at alle skal ned til Jorda og være der, alle sammen, inntil et ord kommer til noen av oss fra Herre vår og han viser oss nåde, han er den barmhjertige vise nåderike. Irakere og Norske. Troende kommer til å bli reddet og plukket opp. Alle inkludert Trump skal til Jorda NED.

Jeg kan være en Understreket Negativ som betyr en av to ting. Enten: Veldig viktig at jeg er Negativ. Eller en Død Negativ. … Dere kan ikke være Positiv med Strek under fordi foreldrene deres har ikke valgt det for dere, Gud har ikke valgt det for dere. Dere er ikke Døde Positive isåfall. Dere kan følge mine Ord hvis dere vil, da er dere bare Positive eller bare Negative. Og alle blir rettferdig behandlet. Ingen av Allah’s tjenere blir mishandlet.

Jeg er for at man skal kunne gå med Bikini og være Naken hvis man vil. Men jeg vil ikke Angripe de som vil gå med Hijab. Alle kan gjøre som de vil. Og dere kan ikke velge hva jeg skal si. Jeg er upartisk.

Spør meg. Ikke bare følge “boka”. Ikke spør dumme spørsmål heller. Som Idiotene spurte Imam Ali. Eller har dere en bok dere studere I? Eller kjenner dere det ukjente så dere skriver? Eller har dere fått et ord fra oss tideligerer? Da får dere bestemme det dere vil. Men nå er det jeg som bestemmer.