FB sier jeg gjorde feil – Jeg gjør ikke (nesten aldri) feil fordi jeg sier bare Sannheten og det er lett å si sannheten i øyeblikket, og jeg gjør derfor nesten ikke feil

Kap 103 Ved tiden, Sannelig, mennesket lever i tap (han taper sin verdifulle alder), unntatt dem som antar troen og handler rettskaffent og tilskynder hverandre til sannheten (i samfunnet) og tilskynder hverandre til tålmod (med de vanskene og lidelsene som man støter på under prekingen av sannheten).

Face Book sier:

Restriction · 13 July Warning · 13 Jul (den første er korrekt, men den siste er falsk. Den siste er sentralisert fra 23 July – dere lyver og sier 13 July)

  1. Restriction 13 July You couldn’t post or comment for 24 hours
  2. Warning · 13 Jul We understand that mistakes happen, so we didn’t restrict your account

Jo dere restricted min account. Jeg har ikke klart å skrive innlegg i 3 dager. Løgn Hals. Og det er ikke Greit. Det er Ikke OK. Du bare Holder Kjeft herr FB.

FB har redigert Datoen og Lyver fordi den faktiske datoen for denne Banningen her var 3 dagers Banning siden 23 July. Det er OK å lyve, at dere med vilje gjør feil fordi dere er Redd herr FaceBook. Men ikke gjør det igjen. Forstår du? IKKE GJØR DET!!. Som rollemodell må dere ikke Lyve! Dette her dere gjør er ikke Barmhejrtig og ikke Sant. Gi meg pusterom som dere får pusterom av meg.

Leave a Reply