Jeg er ikke Jøde, jeg var Muslim, nå Torturert og Defanert er jeg Troende

Allah sier: Si: «Å, dere som er jøder! Hvis dere tenker at dere alene er Allahs hjertevenner (helgener) framfor alle andre mennesker, så ønsk dere døden (for ingen bekymring vil berøre Hans hjertevenner i graven og på dommedagssamlingen), hvis dere er sanne (om tanken deres)!» Men de vil aldri ønske seg den, på grunn av det (forsverging av Sendebudet ﷺ og vantro) de har sendt i forveien. Og Allah er allvitende om de ondsinnede. Si: «Sannelig, den døden som dere flykter fra, vil i sannhet møte dere. Deretter vil dere bli brakt tilbake til Herren, Allviteren om det usette og det sette, så vil Han underrette dere om alt det dere bedrev.»

Jeg Tror Holocaust var Ekte … Men dere lever i Fortida. Jeg lever nå. Og nå er vondt pga av dere er Psykotiske og Kjærligheten deres (rompa) er full. Og jeg vil ikke stikke den i Rompa til (en Stygg) mann eller at han stikker den i min Rompe. Koranen er nå og er et tidløst Budskap. Some Chris bekrefter (Fordi han er redd av dere?), at han tenker at jeg er en dame og at jeg ikke skal bli en Homse. … Fordi JEG MÅ HA SEX med Troende og det skjer ikke pga av dere JØDER. … La meg snakke for meg før dere bestemmer dere for å henrette meg og at dere bruker fysisk vold fordi dere er dumme. Jeg har Allah og Loven på min side. Og jeg “tvinger” dere til å Bøye dere til Islam, dere for dere får ikke Lov til å Ta Islam eller meg en Troende, av Allah. Islam er ikke en Ting dere kan ta, det er som det 3dje bein, som alt som er verdifullt – det kan ikke røres ved.

Bare Allah skal Fryktes. Dere er redd for hverandre i et sammensurium og det er Kaos. Valget er mellom: 1. Respektere Allah 2. Frykte Han … Det er ikke noe 3 Valg dere kan stjele. Dere får ikke Allah’s Kjærlighet ved å Stjele den. Som at de fleste Ting Som er verdifulle kan ikke røres som KJærlighet og Glede og “Lufta”.

Leave a Reply