Kapittel 92 Natten i Koranen og mine tanker om det

Ved natten når den brer seg over og skjuler alt under sitt mørke, og ved dagen når den lysner opp, og (ved) det guddommelige Vesenet som skapte hankjønn og hunkjønn. Sannelig, innsatsen deres er forskjellig.

Den som 1. gir og 2. omfavner gudfryktighet, og 3. Ærer det gode som er Islam, vil Vi snart gi lett adgang til det lette (dvs Myk Kunst IMO).

Men den som er 1. gjerrig og 2. Tror han er uavhengig, og 3. Ærer-Ikke det gode, vil Vi snart gi adgang til det Harde (Hard Kunst).

Og til ingen nytte vil hans rikdom være for ham hvis han faller i (avgrunnen til) fortapelsen. Sannelig, det påligger Oss å vise stien. Og sannelig, Oss tilhører det Det Siste og Det Første.

Jeg har advart dere mot en flammende ild, som bare den ugudelige skal gå inn i – han som Løy og Rygget, Men Gardisten vil bli bevart for den, han som gir sin eiendom for å oppnå renhet, og han gjør ikke det for belønning, derimot søker han kun sin Herre Den Høyeste sitt ansikt, og han vil bli tilfreds.

Leave a Reply