Sensoriske og iNtuitive Tigere

OK. Sannheten er at jeg har bare vært inne og aldri reist siden jeg kom til Norge da jeg var 8 år. Jeg er fortsatt en Asperger og de kaller meg Katt uten å respektere det. … Buddha sier hvis du vil se sannheten om dine tidligere liv se inni deg selv, så det synes jeg er veldig lett, og sannheten er sannheten, noe jeg gjør som Introvert Følende Dominant, og Jeg vet ikke hva folk tenker om “dyr” og også “mennesker” i Sansende eller iNtuitiv betydning, men det iNtuitive (Hard eller Myk) er ikke det Sansende (Myk eller Hard). Det Sansende eller Sensoriske dyret Tiger er kanskje i Trøbbel, det kan hende av denne Rapporten, men det er ikke helt sikkert. Det kan være bare en “barriere” mellom disse to typer mennesker mellom disse to formene for “sannhet”. Jeg mener det er bare en sannhet til slutt. Og det er at det iNtuitive er en refleksjon av det Sansende. Og Allah beskytter oss all uansett hva vi velger, og vi kan Tro det vi vil og vi får det vi gir. Det vi gir Sansende eller iNtuitivt.
Angående Hard eller Myk, det er ikke en fasit, jeg skulle ønske jeg kunne gi en fasit, men det er noe som må erfares og det skjer bare gjennom INTENSJON. Hvis du har ren intensjon og gjør gode ting vet du sikkert ikke hva er du driver med til å begynne med, men du lærer etterhvert i økende grad hva man skal gjøre og Gud leder gode mennesker inn i ditt liv og ut av ditt liv som hjelper deg bare fordi du har en God intensjon. Du må falle – og stå opp igjen metaforisk sagt eller kanskje fysisk også. Det er letter å få meritter ut av Fysisk handling enn bare å visualiserer. Så jeg som Asperger har ikke blitt tillat til å Erfare Ting Fysisk og det kan jeg bevise … Bare Allah kan tilgi. Jeg tror på et Helvette og et Paradis. Og at Allah er rettferdig.

Leave a Reply