Eurabia som Islam-Kristendom i kontrast til Judeo-Kristendom under en Barmhjertig Gud

Hei,

Fred være med dere lesere; ladies and gentlemen, og i Allah’s Navn alle ensomme Menn og ensomme Kvinner, og de som har en rett for dem hos oss – Shiaene til Profetens Hus – som ikke har blitt besvart

Jeg begynner å fortelle om Eurabia under en Gud, som et Hvit religiøst syn uten forbindelse til Svart Politikk. Og jeg søker tilflukt hos Allah fra den forbannede Satan, og ber i Allah’s Navn om Guds Hjelp. Anerkjennende at Profeten Muhammed er ikke Allah’s Profet som han påstår, men en Budbærer som han også påstår, og det rettmessig. En Budbærer en Kongelig Vakt, en Kongelig Vakt av den sanne Kongen Allah.

Guden Al-ilah Eloh-im i Kristendommen bedre kjent som Allah av Originale Kristne i Arabiske områder, og også Muslimer i Arabiske områder.

I min svekkelse av tro er jeg ukonsentrert nå til å huske alle de viktige Tingene jeg hadde å si, så jeg setter pris på spørsmål som konsoliderer min energi og at noen ber om energi fra meg, for jeg har mye å ta i og mye å være glad i. Og at jeg kan heter det tror jeg; Deffe.

Vest-lige og Kong-elige Venstre-lige Amerikanere i kontrast til Høyre Østlige Russland er de Nordlige maktene i verdens kontrollen. To Nordlige Ting har blitt nevnt. Og i paragrafen under følger to Sørlige Ting.

Vest-Asia og Øst-Asia.

Dette er reflektert i Taikyoku Shodan den eneste Kataen jeg kan. https://www.youtube.com/watch?v=yzIQJsRJzEk&app=desktop

Dette er kanskje et svakt forsøk på å si Sannheten; Gud er en. Kristne er vakre, dersom de utrykker sin Tro og sitt indre. Det vil si de ikke skal være dualistiske om Allah’s Kongelighet og Guddommelighet og at de anerkjenner at Latter og Tårer er bare fra Allah til Allah. Og at man får det man gir.

Jøder er altfor svake, Kristne er også svake men mer dannet. … Jeg nevner 3 Religioner og 2-4 Retninger (Kristendommen og Islam), og at Jødedommen er ikke en Erstatning for Islam. Jødene kan trekke seg tilbake fra agressiv Kravling mot Islam og tape. Eller arrogant “fly” mot Islam og krasje med Veggen – og tape. Kristne og Jøder kan spørre. Dere kan ikke ignorere meg, og dere kan ikke si nei, og dere kan forsøke å løpe. Jeg er Kongelig Sterk, og Dame kjapp og utholdende som INFP og Asperger som ladies-man med 75% Kvinner, og jeg kan 1-Rotasjon Knivkasting og beyond. Fysisk. Jeg er en Mann. Jeg sier ikke jeg er en Kvinne, dere samtykker ikke til det heller.

Leave a Reply