Funksjonalitet og Substans-ialitet

De første Ordene forrige Torsdags Time med en 22 år gammel lærer (med all respekt) var: Substansialitet og Funksjonalitet. Derhvor jeg er “var” overfor hva disse ordene faktisk blir forklart som ser jeg nytten i å vite dem. Og jeg lærer det jeg alltid har visst og disse ordene gir meg et nytt verktøy til å for-stå “dette” på. Jeg er mellom å bruke lite Substans for dere og beskriver bare mitt eller bare lærerens begreper, eller å bruke mye substans og ord. Bare min INFP “Healing” av dere er ikke nok for at dere skal Tro, fordi Tro er ikke noe man leser, men et lys Gud putter i Hjerte til den Troende. Men les mine ord, og Imamenes ord, di viser til månen; Men de er ikke månen. Litt substans er viktig, et offer å gjøre for Læreren, men Gud er den ultimate Læreren. Gud trenger ikke substans fra meg (jeg mener oppmerksomhet), hvis læreren trenger penger og substans fra meg får han definere det med; Ja og Nei og eventuelle koketteringer, og jeg liker å høre andres meninger. INFP liker at andre betror seg til dem, sier expertene. Og det sier jeg med et smil 🙂

Lærerns Definisjon av Substansialitet var alle substansielle dvs fysiske ting ved universet som Bønn og Koranen og Ramadan for en Muslim eller andre Fysiske ting ved andre religioner.

Min Definisjon er Substansialitet som vi ble enige er Sannheten, merk S-en, og Substansen er det fysiske. Substans betyr Narkotika, også. Sannheten er; Seier og Tap, dvs Himmel og Helvette. Jeg har nærmest Ingen Substansiell glede av å nevne disse Tingene, jeg bare gleder meg til at noen leser dem, og vil høre hvis de synes de er “gode” eller “dårlige”. Gjerne skriftlig. … Det skriftlige ordet er på et vis bedre enn det uttalte ordet.

****************

Substans = Himmel og Helvette
Funksjonalitet = Glede og Smerte

Leave a Reply