Jobbspesialistene

I Guds Navn Den Barmhjertige, Den Nåderike
Rett på sak. Jeg er selfølgelig Asperger (Himmel). Verden er todelt. Som den to-delte Barmhjertighets Erklæringen over. Barmhjertighetens Mors Barm som moder Jord og Alle dens goder og Frukt, som vokser av vann fra Himmelen er den nevrotypiske verden den “menneskelige” verden som synder, synd kan være vakkert i den Verdslige Judeo-Kristne Verden. … Den Muslimske (Troende Mener jeg) Verden er som Himmelen, som forsyner Moder Jord med Vann … Satt på spissen sier Allah snakk om Garanti: Si: «Vel, si meg, hvis vannet deres skulle synke/introspektere, hvem er der som kan bringe dere flytende vann (på jorden)?»


Dvs. hvis jeg som 1 av 2000 vanlige mennesker blir disrespektert i min Grandør, av staten ved å bli tilbudt “Ingen Ting” hele tida, og at etter tid jeg blir Ingen Ting i seg selv – en Kongelig Vakt – og blir et Krukke en Axel for Allah’s Gudommelighet, at jeg tilber Allah Alene at Han rir meg … Hvis dere bruker min Energi til å varme dere som nevrotypiske, burde jeg få etterpåskudd som er Allah’s Løfte til meg i slutten av månen … Nevrotypiske kan ikke få en Win-Win enda. Vær tolmodige! … Hvis universet har en Lov er det Tolmodighet med Paradisets belønninger av Kjærlighet, at vi kan få Lov til å elske.


Dette er meg 🙁 og jeg kan ikke lese tanker eller følelser ved Tvang (de gir meg Ingen Ting) og jeg snakker bare sånn systemløst som Kafirer vil ha det til. Kristne er er Nærme, Kristne er Kafirer, Erik har elevert til Kafir fra Flerguder/Hykler … Nå er Erik også svak for meg, nå er det Boliglederen som skal velvillig Konvertere fra Kafir til Muslim … Videre skal systemt med CEOer ol. underkaste seg Allah. Og Jeg har ikke tid til å “hjelpe” 7 milliarder samtidig eller etter hverandre – likevel er jeg sterkere enn dem alle sammen. … Hvis noen sier Nei til meg er det ikke nok å Drepe 1/7 milliarder mennesker – jeg skal Torturere dem evig inntil de lærer, og hvordan kan de lære?
Skal du ta av Allah’s skatter må du forbi meg Fysisk. Du kan “stikke” men du kan ikke gjemme deg.


Kall dette er Advarsel/Trusel, jeg bryr meg ikke. Jeg er veldig irritert og jeg liker ikke å bli irritert av irritable mennesker som Gjør Capoeira (de er noen dansere).

****

Roger. Hva kan jeg brukes til professjonelt i arbeidslivet?


Leave a Reply