Aktiv Døds-Hjelp er Islamsk


Det er LOV med aktiv døds-hjelp I Islam, det bare kan ikke tvinges som at tortur kan ikke tvinges. Og at tortur er verre å drepe (Myrde) – Koranen

Pakistansk Version av 2:54 I koranen: Og da Moses sa til folket sitt: «Å, folket mitt! Sannelig, dere har opptrådt (svært) ondsinnet mot deres egen sjel ved å ha tatt kalven (som tilbedelsesverdig), vend nå om i anger til deres Skaper (den sanne Forsørgeren). Og drep hverandre (blant dere selv; slik at de som holdt fast ved levemåten og ikke tilba kalven, som straff for frafall skal drepe dem som vendte bort fra levemåten og tilba kalven). Denne (handlingen) er den beste (angeren) for dere i deres Skapers øyne.» Så godtok Han angeren deres. Sannelig, Han er den mest Benådende, den evig Nåderike.

Min Verision av 2:54 I koranen: Og da Moses sa til folket sitt: «Å, folket mitt! Sannelig, dere har opptrådt (svært) ondsinnet mot deres egen sjel ved å ha tatt dadle-kalven, så angre til deres Originator, så drep DERES SELV (Drep = Jule Fysisk/Mentalt eller Kristen Jul). Dette er bedre for dere hos deres Originator ( بَارِئِكُمْ) .» Så godtok Han angeren deres. Sannelig, Han er den mest Benådende, den evig Nåderike.

Jødene eller Moses’s folk er gammeldagse og Profeten Muhammed er den Sisten Profeten, Jøde eller Muslim eller Kristen er i mentaliteten ikke fysisk. … Deres Helsevesen påstår at jeg er “Jøde” (og må Nazi Defaneres), jeg spurte om å få dø og gråt for det, mange ganger … Men dere var tydeligvis ikke Guds Folk. Og dere er ikke det nå heller. At Jødene må be om å dø med Guds Nåde fordi akkurat nå de er en Plage – en Pain In The Ass.

Jeg sier: Jeg vet at jeg har gjort en god jobb med å være deres Instruktør, når jeg dør av kjærlighet av dere.

Og takk til verdenes Herre

Leave a Reply