Beina

Islam bruker Defensiv Stilling med beina, man steller seg i stilling med beina på grunnlaget dvs grunnen. I Defensiv Stilling som heter Kokutsu Dachi og Ichimonji no Kamae på Japansk har jeg et 3dje bein og Defensiv Stilling er OK bra 🙂

  1. Høyre = Alpha – Fokusert
  2. Venstre = Sivile – Fokusert
  3. 3dje bein = Kongen og Kongelige Vakter

I Defensiv Stilling er 3dje bein Bakerst parallellt med Høyre hjemme, og Venstre Bein er barnet er i barnehagen.

Min erfaring her i Norge er jeg var på lager frem til 23 år med de Kongelige, som noen ville sagt, og da jeg var 23 Lovet jeg Lady Norge eller Profeten Shoaib 10 år i tjeneste.

Hoved-Strømmen med Høyre (Mamma) bak alene og Venstre Bein (Barn) parallellt med 3dje bein (Kongelig Vakt) foran i det som heter Zenkutsu Dachi for meg. Dvs; den Judeo-Kristne Kongelige Vakten er en babysitter.

Edit: Jeg tror Barnehagene og skolene kan være Offensive i Stillingen, og familiene kan være Defensive i stillingen og jobbe i og for staten. Det kan bli “Defensive Krigere” som meg som blir unnfanget. Defensive familier betyr en Samurai oppvekst, og at Gutten har en god Moral. Norsk danning og Hovedstrøm betyr at barnet er ensomt og mestrer Ingen Ting tidlig.

Jeg protesterer på Koranen 33:43

Leave a Reply