Kriger-Munk

Hei,

I Guds Navn

Det virker som det skjer mye i ditt liv med planen din. Hos meg gidder jeg ikke å “løfte vekter” eller “jogge” – det som en Kamp Kunster. Fordi; “Hva løper jeg etter? Og hvorforfor løfter jeg vekter?”. Vi vet jeg blir kalt Asperger for de som ikke har fulgt meg. Når jeg sier Kamp tenker jeg Krig, og Kunst tenker jeg på Munk. Jeg husker å ha lest forskjellen mellom de to i refleksjoner i en “ulveflokk” om at folk sitter fast mellom de to Tingene. Å bli voksen ER å gjøre det valget.

Jeg husker Behavioristen og jeg snakket i begynnelsen på Tvangen her, om at jeg skulle trekke meg tilbake fra Verden og delta i et Kloster og bli Munk. Hun anbefalte et Kloster i Amerika. Jeg er nemlig redd for å fly. Hvis flyet blir ødelagt i lufta og vi faller i Atlanter Havet (?) mellom Amerika og Norge, da kommer Haien! Dette er skremmende enten Fysisk eller Abstrakt.

Derfor har jeg blitt en Munk utenfor miljøet sitt, … og en Kriger mot Staten som “VIL HJELPE MEG!!!” … en Kriger-Munk dvs. en Ninja som sloss for livet og prøver å helberede Staten som PRØVER BARE Å HJELPE MEG.

Nylig utarbeidet jeg en plan fordi jeg er blitt 1 år over 33 nøyaktig, og jeg klarer å reflektere samtidig føle hva jeg trenger å gjøre i en gammel kropp. Moren min sier; alle har det vondt, på en eller annen måte. Og jeg har nå hatt det vondt sammen med alle sammen den tida, så nå tenker jeg … fill-inn-the-blank

Mvh
Mustafa

Body Mind Heart

Body I think is S/N.
Mind is T/F – Soft and Hard metal.
Heart is J/P.

ISTJ is starting from a Low Heavenly command center with Si having been indoctrinated certain knowledges as foundation, at 30 Te starts developing.

INFP is starting from a Low Heavenly Command Center with Fi, and at 30 Ne develops.

I-STJ or I-NFP one trains to become The (True) Kings Royal Guard … However not The King Himself.

Hard og Myk – Brev 31.03.2017

They say Aspies got a photographic memory. But i feel empty because the world is not photographic, like i need a bio port to download information in pictures to my brain. They say (and that true) Aspies got eccholali, that is echoing words again and again after hearing them, as if trying to visualize them. And they can “see” sounds etc.

1. Hard metal is masculine in nature, it cuts but breaks on impact with hard objects. Soft metal is feminine it doesn’t cut, but it doesn’t break. Humans originally unlike modern societies where everyone are soft, used to be like that. Islam says the man has to be professional and seek belonging (so he doesn’t break), and be out doing Jihad against external and internal enemy.

2. Body, mind spirit. I think S/N are body. P/J are spirit. And T/F mind or soft and hard metal.

3. I need central Coherence. Aspies doesn’t have that. The word says it all. That it some preconceptions so i don’t keep burning out.

4. I’m not sure between the difference of accuracy and presiscion, but it is important in science and engeniering. There is a video on youtube.

Dressing for No Thing

They didn’t get dressed up fo No Thing. I’m No Thing, for such have I aways been treated. Sadly So. And indeed I say, like Jesus; “I do not come with Peace. I come with a Sword. Paradoxically.”


Indeed I say: “Only God Allah can help you against me, my infallibality (supposedly), because I’m Asperger’s”

….

This means you’ll fix Iraq and stop creating such a mess wherever you go or are, and grow up taking responsibility. If you don’t, I myself will enjoy not kiling you, but torturing you.

….

The Chose is easy: Allah, me or your Ego. Scientifically and Religiously you can not serve your Ego.

Sertifisering

Kult du hadde så mye å gjøre. Så mye kreativt. Uansett hvordan du klarte å logg-føre det. ISTJ (Autister og Aspergere?) skal klare å loggføre. Jeg liker det at ISTJ gjør det de gjør – at de eksisterer.

ISTJ i KTS heter Inspektør. Her:
https://en.wikipedia.org/wiki/Keirsey_Temperament_Sorter#Four_interaction_roles

Jobben til en Inspektør, jeg tror de sier “Intelligensen” er å Sertifisere. Det betyr hvis jeg tar personalet i å kjøre bil og snakke i telefon, skal de betale 5000kr hver gang, og for gjentatte brudd blir de de-sertifisert. Og mister lappen.

Ikke bry deg om Sjargong 🙂

Talking to / Between Royal Guards

Me: Refer to 1. Qur’an 2. Hadith (I’m Shia) 3. Brain … The Qur’an mentions The Heart .. I emphasizes this because I’m Royal Guard and don’t have time for what non-Royalty thinks

Me 2: Did some like and unlike my post? In that case this agressor is not Mufti Menks friend. Because unlike Mufti Menk this person is Honorless. I don’t care how “courageous” you are, you will unveil yourself. Going with Hijab is a privilege not a right, it should be reflected in your actions.