Sertifisering

Kult du hadde så mye å gjøre. Så mye kreativt. Uansett hvordan du klarte å logg-føre det. ISTJ (Autister og Aspergere?) skal klare å loggføre. Jeg liker det at ISTJ gjør det de gjør – at de eksisterer.

ISTJ i KTS heter Inspektør. Her:
https://en.wikipedia.org/wiki/Keirsey_Temperament_Sorter#Four_interaction_roles

Jobben til en Inspektør, jeg tror de sier “Intelligensen” er å Sertifisere. Det betyr hvis jeg tar personalet i å kjøre bil og snakke i telefon, skal de betale 5000kr hver gang, og for gjentatte brudd blir de de-sertifisert. Og mister lappen.

Ikke bry deg om Sjargong 🙂

Leave a Reply