Lille Død

I Guds Navn Den Nåderike x2

Imam Jaffar Al-Sadiq: Our follower are only those, whom when alone, remeber God abundantly.

Søvn er den lille død… for å beskrive det du nevner fra Islamsk og mitt perspektiv. Fysisk død er den Store Død – deretter gjenfødsel. Jeg er enig med deg 🙂 de fire Tingene du nevnte.

Spørsmål. Vil du si hva “halvt hold” betyr? Jeg mener du sier “halvt grep”. Et grep for er en Harmoni mellom 3 Ting/Fingere eller flere.

Asperger er; good company … Jeg kjenner ikke mange Aspergere eller ikke Aspergere, men de jeg kjenner kaller seg Viking etc. i stolthet av seg selv og sin Arv – Mer Generellt, jeg sier; Kongelig … At man er Kongelig i den sanne Kongens nærvær, enten man er Vakt eller Vaskehjelp … Med teknologi får vi elektroniske tjenere … en dag har vi E-Vaskehjelp … Det betyr Elektronisk-Vaskehjelp, ikke bare “Keyboard Vaskehjelp”. Det kommer alltid (alltid) til å være viktig å huske hvor vi kommer fra, dvs;

76:1-3 1 I sannhet, har det overgått mennesket en periode av tiden da han ikke var noe nevneverdig? Sannelig, Vi skapte mennesket av en sæd, som vi snur og tester, og Vi gjorde ham hørende seende. Sannelig, Vi gav ham Veien, han enten takknemlig eller Kafir.

Kilde: http://norskkoran.no/Les/?Surah=Al_Insan Dette her er Pakistaneres oversettelse tenker jeg. Pakistanere er like sinte som ild Nasjonen i Avatar The Airbender. Ild Nasjonen ser Pakistanere ut der. De har rett i en Ting; “Jeg er i dem Kafir (Cover)”. Ild Nasjonen er ikke Allah.

Konklusjonen: Det er Ingen Liv, og Ingen Død bare Gjenfødelse med Takknemlighet i Allah eller Kufr (Kafir)

Og takk til Allah Herren av Verdnene

Leave a Reply