Gardere (for/mot) Allah

Jeg er Allah’s Levende Løve, Imam Ali (Allah’s Løve) er død. Imam Ali er ikke Profeten Muhammed.

Vi sier Allahumma Salmy ala Muhammed wa ale Muhammed – Allah, be på Muhammed O Allah

Men Gud forby Profeten Muhammed ville latt meg lide sånn; at dere (aktive og passive agenter) legger meg på bakken overalt, og holder “en messe”.

Folk må Bøye seg til Allah og Gardere og Jage for Han (Hovedstrømmen’s beskytter) eller Bøye seg til Allah’s Resistans under Imam Mehdis ledelse. … Begge krever smerte. Homser og død vekt er ikke mitt ansvar.

Under min Regi: Dø en god død, eller lev et godt liv.

Det er bestillt 700 soldater. Imam Mehdi er nr. 701.

Fred

Leave a Reply