Niqab

Safiyya wear’s Hijab. Shabir makes me smile. Niqab women make me bleed and intestines quarrel. You can ask. … I will not sacrifice Niqab to get Things more promiscuous and out of control. My Dad said it: “I should be Thankful I was tortured by my Own (Sunnies and Niqabies), not Racist Norwegians”.

Islam and Kung Fu

I need to watch it again. I sent it to a converted spy’ies Wife (through him). Because I don’t understand. Yet dad a Seargent said: “You can not learn The Truth about people at their enemies”. I have not identified you yet. One Thing is Certain: Change. … We hope in God and try to learn Real Kung Fu. Like Kung Fu of washing dishes.

Addiction

I’m 1987 (1986) Asperger’s INFP Iraqi Norwegian. I currently want The Police to Bow to us or Allah. I/we will Torture (Citrus Freshen) them Physically. They will restore The Balance. … I have 7 days left from a FB bann for advocating Freedom against Corrupt Police Men and Women. … I’m stressed to THE extents. I happy when just when I cry. And I can only cry to God. I have to help The Adults

Den beste Læreren

Uenig …. Jeg er INFP …. Jeg er introvert følende fordi jeg tilba Allah og jeg ble Torturert til drapsforsøk, og dere vil gjøre det igjen and beyond

Politimannen skal bøye seg og motta svar på det han spør om fra Allah Den Beste Læreren, eller meg den mindre Gode Læreren som Tror på Allah. Ordet er: Dere kan lyve i Allah’s flamme. Men ikke i min flamme.

https://www.youtube.com/watch?v=yioFifp6UbI

Generalens Sønn

God Dag,


I Gud’s Navn


Da jeg først begynte med Gitar i 2010 fikk jeg lav kvalitet undervisning og Gibson som merke jeg skulle bruke. Jeg knuste Gitarer (som en Rocke Stjerne) slik at jeg fikk prøve 3-5 Gibson, slavisk, alle var dårlige utelukkende og reduserte opplevelsen og økte mitt behov for vulgær aktivitet under Tvang.

Jeg har fortsatt en gammel Cort Gitar (ikke Gibson) som er den siste Gitaren fra ca. 2013 og den er VELDIG Hard. Det er knusende mentalt å spille på den. Jeg forstår ikke fortsatt; Gitarlærerene var Mykere enn meg i hånda likevel klarte de å presse Hardt på Gitaren og høres klar- og presse meg Hardt til Longering. Jeg har aldri hatt god kondisjon linevel.

Jeg har brukt (og knust) andre Gitarer i etterkant, og idag har jeg 4 streng instrumenter og et keyboard – andre merker enn Gibson fungerer bra utelukkende i min erfaring.
Oplevelsen. Servicen var 0% kvalitet, eller minus faktisk, flere hundre i minus.

We’ve still got a Long Way to go; https://www.youtube.com/watch?v=dMIhKX3EK3c


Denne “Generalens Sønn” er bare Bullshit. Vi MÅ bli kvitt dårlige Homser – med takt.

Sagenkai (?) 😅

De 4 Elementene er:

  1. I/E – Air (the Son – swords) 🜁 H.H. Qiaam upper body
  2. N/S – Fire (the Father – wands) 🜂 L.H. Rukoo3 lower body

  1. F/T – Water (the Mother – cups) 🜄 H.J. Seiza upper body
  2. P/J – Earth (the Daughter – disks) 🜃 L.J. Sujood lower body

Working on This:

  • Moms House – Power-Chords; finger 1, 3 og 4 aka Asian “Fuck You” ISFP
  • Dads House – Shocker; finger 1, 2 and 4 INTP https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shocker_(hand_gesture)
  • Was my House; Fir-Klang INFP
  • Was my House Rock n’ Roll; To-Klang ISTx

Advise For Allah

Imam Sadiq (A.S.): On you is advise for God in His creation, you will not meet Him with an action better than it.

Hi, ENTPs and INFPs.

Todays Theme, or rather a Major motif is:

Destroying The Qur’an and Islam – Islam’s last bastion – will not Diminish Allah’s Power to Destroy Humanity and Torturing them in Karate Terms; giving a lesson which will never be forgotten. Not forgotten in generations atleast… like a WW-III … what will your excuze be?