Psykose

Hei, I Gud’s Navn den Barmhjertige x2

Psykose komme av Psyke som betyr sjel og -kose dvs. Kaos. Vet leseren hva sjel betyr? Sjel er ikke ånd.

Planen var å lage Defensivt Våpen mot Helsevesenet. Jeg synes jeg må passe på hva jeg sier selvom det er noe godt til de som Angriper meg som: “Du er vakker som en Sol”. De tror jobben min er å få min ass kicked som kick-ass og at de er gode mennesker derfor. Gud vet best.

De, Staten er Helsevesenet og Politiet. Avtalen var med Politiet i Brev 2009 (Politiet bare lurte i det skjulte?) om Defensivt Våpen mot Helsevesenet. Dersom Politiet ikke samtykker til at jeg har et Ord. Hva Hindrer Norsk domstol å gi meg “min rett”?

Det er bare en setning. Allah’s kommando er at: Bli eller Exister, så det blir / existerer.

Allah sier jeg skal holde ord. Hvorfor skal de bruke min Gud Guden mot meg? Hva godt er det her?

De vil at jeg skal si jeg er/var Psykotisk. Derhvor dette kan være sant, jeg sier det ikke fordi de er internt eller eksternt vakre – og de uttøver sin stygghet. Derimot fordi sant skal sies.

På en måte jeg var/er Psykotisk og på en måte ikke. Som Rock Lee Taijutsu spesialisten 😎❤️👊😛😍😊🥰😁✌️

Leave a Reply