Jern og Bjørn

Sover du?
Bjørn, du var ESFJ,…

Jeg er INFP
Yngve er ESTJ

Bjørn er ikke broen mellom meg og Yngve, INFP er mediator og megler mellom Yngve og Allah

Din jobb er Fe, i bredden, Gud sier de vet bare det brede i overflaten AFAIR

Psykologen ville at du skulle bli ESTJ en ny Yngve, du er ESFJ B

Jeg vil si utviklingen mot ESTJ er en dårlig utvikling. Ja, en utvikling som er dårlig. Vi trenger å innvikles og utvikles rundt Allah, fordi vi blir ikke avviklet enda;

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Elektromagnet

Sitat ovenfra Wiki: “I spolen er det en kjerne, oftest av jern, som forsterker og styrer magnetfeltet. Elektromagneten ble oppfunnet av engelskmannen William Sturgeon i 1826, seks år etter at den danske fysikeren Hans Christian Ørsted påviste at det er et magnetfelt rundt en strømførende ledning.”

Koranen Kapittelet Jern 25: “Indeed, We sent Our messengers with clear proofs, and with them We sent down the Scripture and the balance ˹of justice˺ so that people may administer justice. And We sent down iron with its great might, benefits for humanity, and means for Allah to prove who ˹is willing to˺ stand up for Him and His messengers without seeing Him. Surely Allah is All-Powerful, Almighty.”

Smør og Olje

Smøre:

jule, slå (II) smøre en opp / smøre til en

bestikke; dørvakten måtte smøres litt før vi slapp inn

Smear på Engelsk er mer jule opp banke opp. Jeg er dørvakten til Allah de prøvde å bestikke inntil de drapsforsøkte meg… Nå Allah skal drepe hele verden og gjenopplive. Jeg er Gardist og Garderer dere vekk fra å sloss mot Allah! … Noen vil at verden skal brenne.

Ingen Ting & Trusler og RP

Idag påstod Svanhild at starten på å klare “å spørre” ifølge meg er Ingen Ting. Man må vite Ingen Ting før man kan spørre. Spørre læreren. … Nå om natten skriver jeg om dette i bloggen under en kopp kaffe.

Ingen må noen Ting. Svanhild må ikke noen Ting for å klare å spørre. Islam og Zen er gratis selvom vi gjør en byttehandel med Gud som er å selge sjelen vår til Han – ikke flergudere. Når jeg sier ovennevnte i Fet Skrift henviser jeg til at jeg kan Ingen Ting, jeg er Subjektet Ingen og jeg må noen Ting. Du må Ingen Ting av Allah. Islam er gratis, bordell krever penger og bordell er ikke gratis…

Personal BB etter omtanke tok opp med et agressivt smil at jeg advarte han om dagens gjøremål skriftlig: Felles Notat om å planlegge Sammen …. Jeg husker ikke ordene hans, eller ordene mine han mislikte, jeg bare husker ansiktutrykket hans som var Djevelsk. Han sa ikke jeg truet han fordi han oppførte seg rebelsk (xSxJ er Guardian og xNxP er rebell). Det jeg er er rebell (xNxP) og jeg advarte han ikke truet han, både ordet advare og true er noe jeg kan gjøre og han vet det, og derfor han viser et Djevelsk Smil. Gud sier Kafirene har ikke noe Løfte eller Ord.

Jeg kan være en rebell, og han kan være Guardian … men nå er en Guardian som er pro-Israel skyldig i å ha drapsforsøkt meg og i et av mange tilfeller smilt og oppført seg Djevelsk mot meg. Han mener at han er ikke pro-Israel, og i tråd sammen med Verdens Samfunnet er 1967 Israel Grensen godkjent av Grunner Gud vet

Inshallah Kheir

Jeg har respekt for at Bjørn er Guardian, han burde ha respekt for at jeg er rebell xNxP, spesifikt INFP idag. Så jeg kan se at misforståelsen mellom meg og han skjedde. Likevel er Djevelen aldri bra.

Decende and Ascend

O people! Know that perfection of Religion or Law lies in seeking knowledge and doing it, that/but you are more obliged to seek knowledge than to seek money

Imam Ali AS

Mustafa: Decend or Go Down if you are extroverted from being up there in an elevated place when you hit 30ies. Prepare. I myself have been jouled pre30ies and can enjoy life in elevated places.

Martial Arts Garden – Sparring

Hemmeligdating.no (women) and their Dogs lie to me and want money. Because Allah says so, my Master. Steven is my Friend.

i said to them: “You hacked my account, and i’ll rape agressive Gay people (or females) and beyond”.

I’ve said before I’ll not kill or joule The Men, I’ll take The Women to Heaven with me (or kill joule them) and The Men will rape eachother. Vold-ta in Norwegian. Take with violence. … Can women Fight? Adviseable not to. I don’t like women whom Kiai.

Allah says, I lunarious learned from Allah: “I said Decend from it (The Mountain), i Said Decend everybody you enemy to eachother. If you serve me lunarious (in Allah’s name) or Allah himself you are guaranteed Defensive Weapon. Which is very cool. You can be on your own ganging up with other kids and bullied.

Mushin is No Mind where you are blank in The Head, a fighter state. A Zen state.

Come brave good men, Peace

Physically.

And thank God Allah The Lord of The Worlds

Murid og Sage og Sheikh

In Sufism, a murīd (Arabic مُرِيد ‘one who seeks’) is a novice committed to spiritual enlightenment by sulūk (traversing a path) under a spiritual guide, who may take the title murshidpir or shaykh. sālik or Sufi follower only becomes a murīd when he makes a pledge (bayʿah) to a murshid. The equivalent Persian term is shāgird.[1]

https://en.wikipedia.org/wiki/Murid

Det som er markert med Fet skrift er noe som binder meg. Murid er noe Shia Islamsk egentlig, noe med Silat pga Imam Ali.

Jeg var sammen med Steven Scott Jordan som kontaktet meg gjennom Annapuruna på ZFI basert på min intensjon og jeg sa til han jeg kommer tilbake til han og hjelper han (?). Han mente jeg kunne ha en Hund og at for han jeg var foraktelig (forhatt) som en Hund. Jeg følte det samme overfor han hele tida uten å vite og for denne Islam jeg ble longert / lonsjert og han mente jeg var stolt og at det stod i veien for noe. Jeg gav han ikke bayaa (han krevde det) som Hussain ikke gjorde med Yazid, jeg kjøpte hans tjenester. Jeg kjøpte Allah angående; “gi Allah en god penge…”.

Angående Hund. Jeg er en katt, så å si. Han er en Hund eid av murshid / murid felleskapet. Ting var motsatt mellom meg og han under Statlig finansiert terror. Katten har blitt drapsforsøkt av felleskapet, de får en sjanse til Troende har 2 sjanser og bommer de er planen de skal til Helvette.

Planen er (var) jeg skal bruke Allah til å Torturere onde folk eventuelt fikse Araberenes og påståelig Muhammeds feil. Det som en budbærer jf. Kap 67. Mohammed vant min respekt, jeg vet fortsatt ikke hvor Koranen kommer fra. Det betyr; bare Allah kan hjelpe dere mot meg.

Jeg godkjenner Koranen som Budbærer. Allah lovet meg uendelig goder og Vid-Øyede (jenter) 🙂

Jeg ble spurt om det beste kapittelet i Koranen, som er 3 strofers Kapittelet al-kauthar 😎❤️😛🦅🐈🦉😁👊😝😋😇🙌🤓🧐👏😂🤝🐵🙊🙉🙈

Fight

I would have taken on both. I don’t like that people fight. … God knows if my Heart will explode. Physically. I comitted Suicide because The Law tried to kill me. I wanted to help The Law. …. Recently I’m set to kill The Law. Ask Allah for help.

Spesialisering

Til Gitarlæreren:

Jeg vurderer å lære å sloss siden Staten prøver å angripe meg med Alt og Ingenting

Ingen Ting kommer før Alt

Så jeg får ikke mye tid til å lære Gitar, dersom du vil kan vi opprettholde kontakt og vi kan drikke Kaffe sammen vi to (personal følger meg) siden Korona er så å si ferdig

Personalet er under meg. Jeg sa til personalet at du og dere er redd for Arbeidsgiveren deres, det er ikke riktig du skal være redd for meg heller, videre; Arbeidsgiveren din skal være redd for Kirurgens skapell

Jeg er Kirurgen

Respekt; Du er en klassikker, jeg vet derimot ikke hvor opptatt du er eller hvorfor du er så stram?

Jeg tenker Kongelige holder ord fordi de vil (Følger Hjertet sitt), og de er fleksible

Dvs. Koranen sier gjentatte ganger; De som Tror og gjør gode holbare ting, – på Proften Muhammed – at folk følger Hjertet og Koranen

INFP and Palestine

My Zen teacher wrote a book and Title was “Answer your Love letters”. He is Genkaku Kigen (illusion mood) for those intrrested.


He is Real Fiction, like me, INFP Asperger’s a Dreamer. So what better Love letters than The Word of Masters? And what Master is better than The God? Not a God, The God?