Offensive og Defensive tilnærminger

Defensiv og Introvert Naturvitenskapelig
Offensiv og Extrovert Naturvitenskapelig
Defensiv og Introvert Humanistisk
Offensiv og Extrovert Humanistisk

En stund hadde jeg OCD-anfall, sykehuset sier “OCD-anfall”. OCD-Anfall er bilde 3 Fi. Med anfall mente Vi (Kongelige) det skjedde av og til, fordi det er en rest av Asperger’s Syndrom.

Asperger’s Syndrom er ikke en sykdom. Og jeg vil basere Staten i sin Offensive tilnærming til meg på bilde 2 og bilde 4. Personal BB holder på å ta leder utdanning i MBTI fordi jeg studerte det mens jeg ble lagt på magen av Boligen under Yngves og BBs hans lederskap.

BB og Sosiale Yrker er Fe bilde 4. Jeg Asperger og er Fi bilde 3. … BB snakker om å have blitt vannet ut av falske Defensiv Offensive, og jeg snakker om et liv i smerte og ensomhet fordi staten gjør ikke sin jobb.

Skjeben er skrevet på pannen – Arabisk Ordtak

Leave a Reply