Gjesping og ANS

Jeg ringte moren min fordi jeg følte meg dårlig emosjonelt, og straks gjespet hun. Jeg spurte hun hvorfor hun gjespet? Hun sa ikke noe spesiell grunn, at Gjesping Hosting og Nysing kalles ufrivillige handlinger.

Jeg sa men hvorfor hver eneste gang jeg ringer, eller gjesper du hele tida? Er jeg en grunn som er så “sederende” at du gjesper hver gang jeg ringer? Det er mangel på respekt når man gjesper slik du gjør.

Jeg lar deg være med helse, sa jeg, og vi la på

Moralen er at “ufrivillige handlinger” som Nysing skjer fordi de er bra for Egoet, mennesker er likevel Sosiale Skapninger og noen slike Ting må lukes ut til fordel for felleskapet. Som å horitere og ligge i en sitteplass, dette er noe forkastelig i Asia.

Jeg måtte sove i moskeen en gang i en tid hvor alle satt på Stol og på Gulvet, så ble jeg vekket opp og noen sa “la han være”, av en eller annen grunn ble jeg Gardert som spesielle behov.

Leave a Reply