Respect and Inclusion

Jeg har bare et inntrykk av hva denne stillingen kan bety

Faren min har bedt oss barna om å elske vår Mor, og han har bedt min lillebror om å respektere meg. Krigeren og Gardisten over vet han kan utløse 3dje verdens Krig for exempel – av hans generøsitet velger han veien av Fred og Respekt og å Gardere. Tilsynelatende gjør han Ingenting, men han kan slippe. Dermed leder han ved å gjøre å ikke-gjøre.

Staten kan bestemme om de vil Respektere meg eller ikke. Jeg vet jeg Respekterer dem ikke når de slenger til meg en Kvinne med en sum Penger. Selvom det er en politimann med ovennevnte holdning er han bare en Pimp. Jeg vet Allah gir meg alt jeg trenger fordi jeg er av de som har trodd.

Og at livet til en Kafir er et Paradis, og livet til en Troende er et helvette.

Shia Tradisjon Imam Hussein (?)

Leave a Reply