Liv og død og Slossing

Basert På: https://aspergerinformator.com/2021/06/27/palliativ-avdeling-gjore-ubehaget-komfortabelt/

Helene her sier på legens forpørspørsel hun skrev til KK om å la henne dø hvis hjertet hennes startet å stanse. Og at Sveits skulle hjelpe til, som jeg forstod hun hadde motforestillinger til.

Man dør ikke, og lever ikke et dårlig liv fordi sine egene ikke er sterke nok. Man dør hos andre, fiender, som Sveits.

Faktisk: “Lev et liv som gleder en venn eller dø en død som be-sinner og for-nærmer en fiende”. …. Og mellom bra greit og dårlige har jeg de to siste valgene av mine Egene. De er forvirret fordi de hører ikke på Gud.

Norge (og Sveits) prøver å være Islam, det er en bra Ting og Jødene ifølge Islam ved flerguderi kan/skal “drepe sine selv”, dvs aktiv dødshjelp 2:54 Koranen.

En Norsk dreper ikke en Norsk og en Muslim dreper ikke en Muslim. Jf.’http://norskkoran.no/Les/?Surah=Al_Buruj

Tideligere: https://dualism.pro/2021/01/28/drapsforsok-pa-kongelige/

Leave a Reply