Greit

Idag, jeg og Bjørn kranglet på sykehuset fordi han grep inn mellom meg og Erik. Han gjorde med meg og Erik som Andreas gjorde med meg og Bjørn, og dette husker Bjørn.

Jeg klappet Erik på kinnet 2x idag fordi han sa til meg “Hold Kjeft sjæl”, men jeg sjeler allerede på alle mulige måter og Erik trenger å forstå at han trenger å være takknemlig for Gud fordi han er Kristen og at det er plagsomt at han eller noen kverulerende personer kremter – ikke fordi Bjørn griper inn.

Bjørn har ingenting med saken å gjøre. Bjørn klagde på noe som ikke skjedde, at de skal bøye seg til meg. Men Bjørn og Erik og Imre bøyde meg på Tvang til Ingen Ting. Og akkurat nå ligger ryggen min og henda bøyd i belte på belteseng.

Menn sloss så er det over og de finner en mellomgrunn en løsning. De er ikke som kvinner og shemales som klorer deg ned til ingen ting, mission accomplished etter 10 år.

Og Erik og/eller Bjørn er ikke verdige likemenn for at de skal sloss med meg. Så følgende sitat fra Koranen gjelder ikke: “Og hvis to partier av troende kriger mot hverandre, så sørg for forsoning mellom dem. Men hvis det ene (partiet) av dem skulle begå overgrep mot det andre, så kjemp mot det (partiet) som begår overgrep, helt til det vender om til Allahs befaling (om fred). Hvis de vender tilbake, så forson mellom de to med rettferd…

Facebook banned me because of hate speech – again because of Their Community Standards

You banned me, you are resisting Death. I have one wish from The Highest Court, i’ll wish everyones Death … good luck not dying. Allah will perfect his light those The Polytheists and Kafirs are averse.

Who does more wrong than the one who fabricates lies about Allah when invited to submit ˹to Him˺?1 For Allah does not guide the wrongdoing people. They wish to extinguish Allah’s light with their mouths, but Allah will ˹certainly˺ perfect His light, even to the dismay of the disbelievers. He is the One Who has sent His Messenger with ˹true˺ guidance and the religion of truth, making it prevail over all others, even to the dismay of the polytheists.

May


By spartan Law we will stand and fight and may die, physically. Hell is physical, Paradise is Physical, torture is Physical. I will do it even if I’m The Last Believer. How is Allah not worthy to forgive and Worthy to be Garded (for/against)?

J.R.R Tolkien correct

From Dead J.J.R Tolkien, he’s INFP

They lie and site him: “All that is gold does not glitter,
…”

Correct is: Not all that glitter is gold,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost.

From the ashes a fire shall be woken,
A light from the shadows shall spring;
Renewed shall be blade that was broken,
The crownless again shall be king.

Meeting The West

I’m Muslim Western Asperger’s. I’m Bi-File and non-practising sexual. Despite, yet, in-experienced sexually. My ISTJ friend thinks i’m funny when I claim sexual purity for having sex only once throughout my life. He thinks “it is enough, you’re a culprit too”.


A certain force is manipulating my text and well-timed making bone cracking noise timed with my typing. In times I write to Sheikh Hamza Yousef for example.


I’m in Pain. Because i’m “meeting” The West. … Like, Autism (Asperger’s) hurts.

Hyenelatter og mentalisering

Basert på historien om Ali’s CV her: https://dualism.pro/2021/06/14/den-nedre-og-den-ovre/

Jeg hadde tenkt å søke Ali’s og Joacims instruktører og se om de er alt det de påstår. Selvom jeg søkte instruktørene ville det alltid ha vært en opp/ned tur sammen med folk fordi Aspergere kan ikke “mentalisere”. Folk klarer ikke å være transparente, det begynner jeg føle noe på. … At det kan være ikke mulig å være transperant for alle sammen, at det er det en Asperger’s eller INFPs ting?

…. Jeg har fortsatt lovet Allah; “drepe eller bli drept”.

Og folk ler av hverandre i beste fall en hyenelatter. Slik Kris gjør med meg, noen ler sikker av han. Fordi folk er feige. Aspergere forstår ikke Sarkasme sier de.

Medmenneskelighet og Førstehjelp

https://www.nrk.no/osloogviken/politiet-ber-folk-om-a-torre-a-hjelpe-livlose-mennesker-1.15535984?fbclid=IwAR1gPTnXmWo367vZHbwwO5hHfP42eCUcsjtHTRH7LsgrK8MoM0xcpdBdqdY

Jeg startet telefon samtalen med Legevakten at jeg trenger 30 sekunder for å lese et avsnitt fra Artikkelen (over), og den gjaldt at Politiet anbefaler å Humant eller medmenneskelig hjelpe “livløse” med uansett hva folk har å tilby selvom det er bare å sjekke pusten.

Damen/Kvinnen ble Defensiv, og det ble mye å håndtere og 60 sekunder i overtid så jeg la på.

Man skjønner at det er ikke utelukkende fysisk pusting det er snakk om. Det er ikke OK å tilkalle Statlig hjelp i situasjoner hvor folk er livløse uansett hvor! Man må gjøre noe selv. Og hvis man dør i prosessen, Gud er i det minste fornøyd med deg og du har fått en god død.

Jeg vet det er vanskelig. Jeg vet og Staten/Noen i Staten vet de har brukt min ungdom klemme gift ut av meg.

Islam – To Pray On Muhammed

8 years back at the start of TPH, I said this above; Anyone can beat me up if they are Scared 🙂 … spesifically Lady Norway

Lady Norway could spesifically Cast her problems on me. I said Lady, not a loose woman. Trust me and Trust God. I myself Trust God.

If anyone is my Brother he should not … Confront me, while he is bigger than me or tempt me, or if he/she is fatter than me. My brothers are middle people, as adherents of Islam in Reality are.

Kjærlighets Brev til Lady Norge

(Å, dere flergudsdyrkere!) Er det sønner for dere og for Ham døtre? (Om deres forestilling er korrekt), så er denne fordelingen urettferdig.

Den Hellige Qur’anen 53:22-23

Kvinner er Gud’s Barmhjertighet til oss. Sist jeg hørte er India og Kina forbannet av abort av jenter. Skal Allah bak “gardinen” masseprodusere jentebarn fordi gutter er seksuelt utro? Og Pornografi i ung alder, Pornografi generelt er sederende.

Unge gutter stjeler ikke, de jobber. En ekte Budoka stjeler ikke. Og jeg ber Allah at han belønner meg for min gode adferd og at jeg er en Asperger’s i det hele tatt. Som en Musikalsk nøkkel er nøkkelen for et godt liv at vi gir rett der rett hører til.

Og det er trist, men nå er jeg her om må være bærende for mennesker som ikke klarer å bære sin vekt og som ikke er kvinner engang.