Humanity and Elves


https://www.youtube.com/watch?v=irjtwICEcTw&lc=UgyF32z0EYt8JkHNzJ54AaABAg.9MtITMFI9nw9OGDA_3QPQA

Very Well educated piece 🙂 I found it entertaining and fascinating

Gods in Buddhism and Elvish Fantasy Lore don’t care about Humanity

I care about getting a “rush” from quote on quote meditating, honestly I’m Racist and don’t care about Humanity.


I’m like an awoken Dragon. If there is any sanity and Godfearing in me left I fulfill my Promise to Allah. Man to “Man”:

1. I’ll kill or be killed (physically) 2. becone tense 3. I win

If The Law don’t come. I’ll come.

Diluting uighurs

*My Current Decleration on Ughyiur Matter*:
I weeped because I’m helpless, not for The Suffering of Uighurs “my ummah”, i cried for The Suffering of The World. 

Allah said: لا اقسم بهذا البلد و انت حلّ بهذا البلد و والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد

I’m thankful for your effort. Show China Muslim Arab hospitality! Don’t be diluted by The sed-uctive sed-ating Satan and Iblees. Much Love and beyond.

Allah. Is it just you and I?

Offensive og Defensive tilnærminger

Defensiv og Introvert Naturvitenskapelig
Offensiv og Extrovert Naturvitenskapelig
Defensiv og Introvert Humanistisk
Offensiv og Extrovert Humanistisk

En stund hadde jeg OCD-anfall, sykehuset sier “OCD-anfall”. OCD-Anfall er bilde 3 Fi. Med anfall mente Vi (Kongelige) det skjedde av og til, fordi det er en rest av Asperger’s Syndrom.

Asperger’s Syndrom er ikke en sykdom. Og jeg vil basere Staten i sin Offensive tilnærming til meg på bilde 2 og bilde 4. Personal BB holder på å ta leder utdanning i MBTI fordi jeg studerte det mens jeg ble lagt på magen av Boligen under Yngves og BBs hans lederskap.

BB og Sosiale Yrker er Fe bilde 4. Jeg Asperger og er Fi bilde 3. … BB snakker om å have blitt vannet ut av falske Defensiv Offensive, og jeg snakker om et liv i smerte og ensomhet fordi staten gjør ikke sin jobb.

Skjeben er skrevet på pannen – Arabisk Ordtak

Ughiyurs

I’m INFP Asperger’s. Even if i tried to respect The Arguments on both sides I would not understand everything to judge based on intellect.

I can based on IxFx judge Islam means Peace, and is not Offensive Warfare whatsoever. When the Prophets went through difficulties they did not ask God for Victory, … more like Peace.

Blå og Rød Kongelighet

Blått blod er et uttrykk brukt om adelkongelige eller personer av fornem byrd.

Snl.no

Nylig har jeg lest om at Høyre Partiet er Blå og Konservative. Det motsatte er AP som er Rød, og på en måte Radikale. Radikal kommer av Latin Radix som Naturvitenskapelig betyr rot. Radikal og Konservativ dreier seg om store raske forandringer.

Jeg vil føye til at Konservative har Kongelig Blå blod, sies det, betyr ikke at de er tro til eller mot Den Sanne Kongen Allah

Jeg tror at Profeten Muhammed (og Profeten Jesus og Profeten Moses…) er Royal of derfor er jeg Muslim. Fordi jeg er Shia Muslim tror jeg Imam Ali, Imamer generelt er Regale. Hvorfor det? Fordi de har tilgang til Allah.

Hver gang jeg ber og opprettholder bønnen får jeg litt mer tilgang til Allah, men jeg kan kuttes ut … kutte megselv ut.

Your Heart will not be at Peace and safe and sound before you love for The Believers what you Love for yourself

Imam Ali