Minus og Pluss

Visdom er å trekke fra. Som å faste ved redusert mat og tale.

  • Logic er minus
  • Grammatik er pluss
  • Retorikk er pluss
    = Viktig mtp pluss og minus nøytraliserer hverandre, pluss og pluss er pluss

Jeg er Asperger, dvs jeg har ikke fått det valget, fordi lærerene sover

Retorikk er klovneri … en “skremmende klovn” er no

Det er ikke meg

Det jeg er er Ninja siden før 2005

Leave a Reply