Narsisister

Jeg hadde samtale med OIT om Narsisster. Vi søkte etter en definisjon i vår hukommelse og idemyldret. Jeg refererte til Yngve som fortalte kilden til ordet Narsissist kommer fra Gresk Mytologi om en som var glad i seg selv og så seg selv i vannet, og da han gjorde det kom han nærmere speilbildet sitt (i vannet) og da druknet han.

Så jeg mente at Narsisster er ikke noen onde mennesker som “manipulerer” oss, de handler i desperasjon i søken etter menneskelig kontakt. I en verden som er Engstlig forstår jeg at folk har som Svanhild sa “irrasjonell frykt” (angst) for Narsisster.

Det er samfunnet som sier at Nasisster er onde, men fra et religiøst perspektiv tenker jeg Narsisster er sårede mennesker og jeg vil ikke delta i “Legenes” definisjon om at de er manipulerende.

Det er viktig å vise sympati til mennesker, først kommer Lov og Orden.

Definisjon på Narsissit på google: “Narsissistisk personlighetsforstyrrelse kjennetegnes av stort behov for oppmerksomhet og beundring, overdreven oppfatning av egen betydning, arroganse, utnyttelse av andre og lite empati.”

Anatta in Buddhism – my view

anatta, (Pali: “non-self” or “substanceless”) Sanskrit anatman, in Buddhism, the doctrine that there is in humans no permanent, underlying substance that can be called the soul. Instead, the individual is compounded of five factors (Pali khandha; Sanskrit skandha) that are constantly changing. The concept of anatta, or anatman, is a departure from the Hindu belief in atman (“the self”). The absence of a self, anicca (the impermanence of all being), and dukkha (“suffering”) are the three characteristics of all existence (ti-lakkhana). Recognition of these three doctrines—anatta, anicca, and dukkha—constitutes “right understanding.”
The Great Way* is not difficult for those who have no preferences.  When love and hate are both absent, everything becomes clear and undisguised.  Make the smallest distinction, however, and heaven and earth are set infinitely apart. If you wish to see the truth, then hold no opinions for, or against, anything.  To set up what you like against what you dislike is the disease of the mind.  When the deep meaning of things is not understood, the mind's essential peace is disturbed to no avail.

Between Positive and Negative i must chose One, and possibly “smile one smile” like Teacher Genkaku said. For anatta i must chose between Positive and Negative, inshallah i will suceed – if i chose Negative which is cool 😎 i’ll embrace Pain. Or i chose Positive which is Plain 😂🐈🐈😊

Written in Stone


Brother. Wallahi, I don’t mean Faithlessness God knows best but The Qur’an has been edited by Devil. Chinese say only Change is certain, Muslims say good Change which is Faith.

For example: The Devil (False Government) says to Allah I’ll spare your Faithful worshippers as if he is doing God a Service. God Loves everyone even Kafirs, Kafirs do not repay the Feelings (they can should try). My Zen teacher has said/book “Respond to your Loveletters”.

Evidence: Qur’an 15:39-40

The Brother used The Term “Written in Stone”. In my experience ISTJ is stonish. My BJJ friend Kris is “Stone Temperament”, the other K is called Stone Face. We say Allahumma Sall Ala xxxx in Arabic which means O Allah pray On and Wrestle On xxxx…

I apoligize not being stylish INFP i’m ASD

Drugs

Idag sov jeg lenge, når jeg våknet fikk jeg med en tanke som jeg fikk tilført av en annen Asperger da jeg var innom Batteriet. Aspergeren mente når xxxxxx Mørk som person fikk Drugs av f.eks. Staten og etter 10 år Staten/Mørk ville kutte det – de klarte det ikke, fordi Sprøyten hadde dannet en avhengighet gjennom årene.

Moren min mente det er pga dårlig felleskap. Jeg mente alle har et ansvar og alle blir rettferdig behandlet. Jeg er f.eks. både Politi og Sykepleier – faktisk Kongelig Vakt.

Tilflukts Rom

God Natt til Gitarlæreren og andre som får brevet

Jeg fikk en Aha! Opplevelse, et intuitivt innfall om at “bak meg” har jeg tilflukts stedet mitt. Jeg vet ikke om dere skjønner hvor-for, men for meg er det tydelig. Det som ligger bak meg er ting som jeg har fullført og Mestret og som jeg kan gå tilbake til for å se på når jeg ikke har det så lett, som Suvenirer.

Jeg kaller et sted jeg trekker meg tilbake til for Refersnse Punkt eller Retur Punkt. Som: “I think i’ll … retreat to my chamber”. I mitt tilflukts rom kan jeg be, og med glede spille gitar lese og surfe på internet etc (noe er inn i fremtiden).

Jeg kan ikke praktisere slagordet ‘The Art of not giving a F***’, fordi Allah ikke tillater det. Og jeg har merket gjennom min online aktivitet at alle som kommer til e.g. forumet får en voldsom velkomst av Keyboard Warriors, alternativt fordi “noen er såret”.

Israel and Palestine censorship

My comment:

1967 (?) / 1976 Israel borders? I mean israel need to retreat to 50/50 borders with Palestine. Because they (Israel) need Resistance, and we (Palestinians) need Resistance too. Do not kill competition. However killing Plaestinians or Israelis is unfair when you kill civilians. Hamas (?) is not helping by suicide bombings. Of course i feel for them and Pray all Humanity are happy and cntent. 

I am angry with Politicians and Merchants whom disobey Allah 😡

https://www.youtube.com/watch?v=grDOfJBg3Q8

Al-Jathya Knelingen

Allahumma Sall Ala Muhameed wa Al Muhammed

And you will see every faith-community on its knees. Every community will be summoned to its record ˹of deeds˺. ˹They all will be told,˺ “This Day you will be rewarded for what you used to do. This record of Ours speaks the truth about you. Indeed, We always had your deeds recorded ˹by the angels˺.” As for those who believed and did good, their Lord will admit them into His mercy. That is ˹truly˺ the absolute triumph.

Allahumma Sall Ala Muhameed wa Al Muhammed

Normativ Triangulering og Pakistanere

Pakistanere har en stygg Islam, men de ber og er pliktoppfyllende; det betyr de holder, de er tolmodige og Gud er med de tolmodige. BB fortalte meg om en ung Pakistaner i Bjørns unge dager som var sammen med en Norsk partner, dette skjer ikke idag Gud vet best men siden den gangen har den synetiske væren i Norge utviklet seg. i Norge skal det bli:

  • Normative Preskripsjoner
  • Deskriptive Pasienter
  • Norma-Deskriptive Mennesker

It’s important to note that differences do not equate to deficits and that Neurodivegent students should not be held to Neurotypical “norms” as standard of achievement.

Teachers Pay Teachers TpT


Jeg har ikke lest alt i dette blogg innlegget men de sier de er her for å hjelpe, som lærere.

https://blog.teacherspayteachers.com/strategies-to-promote-autism-acceptance-and-inclusion-in-the-classroom/?utm_content=editorial_1&utm_source=simon&utm_medium=email&utm_campaign=Core%257CBuyers%257CAdhoc%257C2022%257C04%257C10%257CAM%257CWeeklySNL881%257CPreK-5Parent_HomeSchooler_Other

Trivium og Asperger’s

Dette er en kilde for Trivium på internet. http://www.triviumeducation.com og Trivium er da tredelt:

  • I del 1 er det: “Hvem, hva hvor og når”
  • I del 2 er det: “Hvor-For”
  • I del 3 er det: “Hvordan”

Aspergere skal kunne språk men uten å forstå hva de sier. Et av de første ordene jeg forstod noen sinne var å for-stå (langt opp i alderen). Å forstå på Engelsk er under-stand.

Nå forstår jeg for eksempel Hvor, og Hvor-for. Gud vet beste Hvor refererer til en Fysisk plassering, det er det jeg Tror. Hvorfor referer til et sted som er for meg. Meg er da anatta i Buddisme og min Sjel og Ånd I Islam.

Er jeg liksom et ikke for menneske? Avvist til exil? Det er kanskje korrekt, jeg skal Drepe Djevelen som er en del av “deg”.

Hvis jeg opererer vekk “Djevelen” fra deg og du overlever går det nok bra, det er en Prosent andel for å lykkes. Hvis du vil ikke ha Operasjon, da dør du. Hvis ikke du vil lage mye hærverk før du drar.