Riktig levevis (nr. 5) i den 8-delte veien

8 delte veien: Rett levevis (rett jobb)

BB mente han ofret en bedre betalt jobb fordi han ville være sammen med meg aka ASD. Gud vet dersom her i Norge dette er sant. Mellom sant og falsk er intet imellom.

Dersom Ali vil bekrefte følgende: Ali fortalte om at han har avvist en jobb med Staten der Staten skulle yte blind vold mot Rusmisbrukere kort og greit.

Ali og Kris kom på jobb her i team MMA ved en senere anledning. Før som BB eller etter som Ali og Kris, Gud sier han skapte døden og livet…

BB gjør så godt han kan, er han kritisk til sin inntektskilde? Kan han være Kritist til sin inntektskilde?

Diagnose

Jeg og BB og K kranglet igår om at K var hykler, spesielt at BB boliglederen sa unnskyld når vi var hjemme etterpå.

Idag (og igår) sa jeg du får en diagnose fra meg om at du er hykler fordi du blokkerer mot meg. Inger Johanne også. Dere får hverken lov til å angripe meg eller blokkere mot meg, hverken eller. Men å roe dere ned eller be, (eller hjelpe Katatoniske og fattige og foreldreløse) har dere ikke gjort.

Allah sier Sannheten er å sloss (Negativt), dere vil se Meg (Allah) for å bøye dere til Meg? Vi sees etter Dom Dagen og de som har ikke grunnlag på Negativ Jord får sine sanksjoner. Negativ Jord som på Negativt resultat på Korona.

Derfor er jeg Allah nr. X, den nye Allah. Og i rettsaken dømmer jeg Kjente og Ukjente stalige figurer til å gå ned fra Høystolen og sloss, i Allah’s navn. Alle sammen sa jeg.. Som original Allah gjorde. Bare Allah alene uten USA, Russlan, Norge etc kan hjelpe dere mot meg/min. Så valget er mellom Allah og meg.

Edit: Astaghfirullah 🙁 Jeg mente ikke å si jeg er Allah – allahumma sall ala Muhammed wa al Muhammed

Realiteten og Defenestrering

Google/Wikipedia: Episteme is a genus of moths of the family Noctuidae. The genus was erected by Jacob Hübner in 1820. Species are widespread.

Jeg leste om Episteme et par timer siden, og nå hører jeg på Al-Waqia Kap 56 på Koranen (Notat til selv: Les Epistemologi). Så jeg la merke til at Gud sier i begynnelsen: “Hvis hun som faller faller”. Hun som faller er Realiteten på Arabisk al-waqi’a. Han som faller ut av systemet og bilen er noe vanlig det skjer, det er normalt. Det har skjedd meg. Men hvis vi bytter ut han med Hun kommer vi et stykke.

Al-Waqi’ er hankjønn og Al-Waqi’a er hunkjønn.

Jeg tror Menneskeheten er redd for å ta ansvar og innlegge Aspergerinner i tvang og belteleggininger etc. De er redd for konsekvensen. Hva med likestilliingen mellom menn og kvinner? Vi gjør ting fysisk, og når man kastes ut av vinduet aka Defenestrering skjer det fysisk. Helene har ikke blitt kastet ut av vinduet i bilen som Kristen Aspergerinne. Enten det skylder/ansvaret til Helene eller Staten. Jeg hørte om en Muslimsk (?) Somalsk Kvinne som ble sendt tilbake til Somalia før jeg gikk inn i Gaustad Galesykehus.

Og Gud vet best.

Persepsjon: Hjertechakra Karate og Enneagram og Davids Skjold

The Heart Chakra is the middle between upper and lower chakras @ spine. Visually on it i see a connection to The Star of David and Zazen (citation needed) and Karate (citation needed) – and Enneagram or Enneagramsingapore.


Zen i Bevegelse er 9-3-6, Zen i Stillhet existerer ikke som Månen

The Triads and the Law of Threes

The basic foundation of the Enneagram is built around a Triad (or, group of three) of three centers of intelligence:  the Gut center, the Heart center, and the Head center.  Each of these has a main Enneagram type associated with it as shown below. They are the 3, 6, and 9, representing the core Enneagram energies of each Triad (which is another term for Intelligence Center).  The Enneagram uses building blocks based on the Law of Three…in this case, there are three triads, each with three personality types associated with them.

The other numbers (which are not shown here) make up the other six types, and represent variations on these three main types.  Incidentally, these three main types are the three most common types found in our culture.

The Three Centers of Intelligence  

The Gut center (or “triad”) is at the top of the symbol, represented by Point 9. The central type in the Heart triad is the 3, and the 6 represents the center type of the Head triad.  Each of these triads is characterized by an expression of energy focused in the area of the body shown.

The Gut (or Anger) Triad

The gut triad is very instinctual energy, with an emphasis on Vitality and Life Force.  Instinctual energy has more readily available access to anger, and its core issues are around managing aggression and repression.  Enneagram types 8, 9, and 1 are part of this triad, and their key focus needs to be on bringing awareness to this anger, and how they personally manage it when in reaction mode.  Each type will experience and express anger in a unique way.

The Heart (or Shame) Triad

The types within the Heart Triad, types 2, 3, and 4, have a focus that is on their own Value and Identity. Their concern is their own image, or how other people see them, which creates problems associated with their identities.  Shame is an emotion common to most of the 9 Enneagram types, based on our most basic human experience, but the types in the Heart triad can experience a more chronic sense of it, which expresses in their behavior and inner experience of their own right to “be” without having to “do” anything else to prove it.  Until they become aware of how they are affected by this concern for their own image, hostility can become an issue for them.  Each type will channel it differently, as part of the expression of their type.  Becoming aware of how they direct the hostility can be transformative in their lives.

The Head (or Thinking) Triad

Types 5, 6, and 7 make up the Head Triad, and each of these types focuses on the theme of Inner Guidance and Support.  This translates to issues around Anxiety and Insecurity for them, and like the other triads, each of these three types will have a slightly different strategy to handle those issues.  The Thinking types are also known as the Fear triad.  They have more difficulty (relative to the types in the other two triads) with making decisions and making plans for their future.  The Head types tend to focus on some, unique aspect of “worst case scenario” thinking, which, in turn, can develop their creativity.

Good Guys & Bad Guys

Majoriteten er Socrates mordere, fordi de puster, fordi de er blant den uopplyste majoriteten. Da jeg var ung fikk jeg ikke gå med “gutta” fordi de var venner av det onde, idag de er Politimenn og Sykepleiere.

Veichle

When the resurrection day will come, the ink of the pen of scholar will be weighed against the blood of martyrs, so as a result of weighing the ink of the pen of scholars will get superiority over the bloods of the martyrs.

Ahlul Bayt

One day and one Night are not 24 hours, but 23 hours + 56 minutes. We can emhasize knowledge and study in a veichle towards “unity with God”. Babylon are no longer extremely important for for founding 60-number, China not extremely important for founding Martial Arts, there’s a possibility of Aliens.

Jehovas Witnesses and Poverty:Judgment Day

We sat on The lake shore on grass under the sun, me Ali and J. We were three and Ali due to HR mentioned that Jehovas Witnesses are all rich – not one has little money – and they preached and practised their religion. Ali was praising them.

I Hardly paid attention to that they had Wealth, i already knew it. Allah already says your Wealth and Children can not protect you (Humans) against Judgment Day. And about doing what you preach, Jehovas Witnesses are doing nothing as if they are inexistent (I don’t mean No Thing) because they hack your door and blah blah blah…. God knows his servants, for Him is the Warriors of Heaven and Earth. We can not take Credit for “good genes” while there are ugly people whom suffer, i mean it.

A few days later he said; they are rather taking care of eachother.

In one word I’ve been Defenestrated by Passive-Agressive People. In One word: Allahu Akbar.

Now after 30 I will blah blah blah and enjoy Shaved Men and Shaved Women with good concience – Jehovas Witnesses and Certain People need Negativity. Negativity is Death Path. Better to suffer Early and enjoy adulthood that being Worthless.

Experience and Modern mind

I’ve been Fixed until i was Defenestrated by Western world. And i’ve not experienced Curves, because good Western Curves are Christian for example. I Believe Police and Democrasy is “squeezing me” online and offline. In any case they are stiff unflexible.

Off Anger

Anger is the key to all Evil.

Imam Jaffar Al-Sadiq (Jaffar The Truthful)

Among many Realities ( ?) there are 2 grounds which are Positive and Negative, Positive and Negative does not mean good or bad – or even bad and good – they mean Divine and Devious. Divine to Devious is like Grand to Grandiose.

The Devil is good, but not good enough. Goodness is not in Evil Deeds, but in Kind and Friendly deeds. The Devil may well be God’s Rival but not his Equal. A Master is always a Master, and there is only One Master, Allah. With respect to esteemed Teachers for example from China, i Pray we agree inshallah on that Allah is not Human – If I Pray 😎 – and that Allah does not abuse his Slaves.

Gensaki Nage is prime example on how to be Positive ( Thumb Up ) upon execution of Technique and not Angry 🙂 May God shower on us his Blessings and every one whom has a Right on us.

Peace

Fra velsignelsene til Allah – Budskapet til Imre

I natt var jeg våken, og jeg ba morgen bønn. Nå synger fuglene. Og jeg har skrevet litt på internet og jeg er veldig sikker på at “WWW” mentaliserer med meg og jeg vil ikke tenke på det.

  1. Imre må slutte med å veilede meg gjennom tanke-prosesser han kan utenat. Igår han tok opp en tråd med meg deretter drita og dro, og når vi hadde gått et stykke gjennom tanke-regla han har pugget på sa jeg til han fordi jeg tror du vet svaret på spørsmålet ditt – han gikk vekk, han “drita og dro”. Han kom som en Hund og gikk vekk som en Hund. Nå river jeg han ut av Hjertet mitt. Dette fordi jeg er INFP – Kilde: Omtrent Koranen
  2. Han må slutte å snakke med en Negativ Tone til meg hvergang noe ikke går slik han vil.

Hvis han sier Nei til en ting er går jeg videre til mine Kamerater.

Eller er Poenget å banke opp INFPene og ASDene mentalt og fysisk? Si det!