Riktig levevis (nr. 5) i den 8-delte veien

8 delte veien: Rett levevis (rett jobb)

BB mente han ofret en bedre betalt jobb fordi han ville være sammen med meg aka ASD. Gud vet dersom her i Norge dette er sant. Mellom sant og falsk er intet imellom.

Dersom Ali vil bekrefte følgende: Ali fortalte om at han har avvist en jobb med Staten der Staten skulle yte blind vold mot Rusmisbrukere kort og greit.

Ali og Kris kom på jobb her i team MMA ved en senere anledning. Før som BB eller etter som Ali og Kris, Gud sier han skapte døden og livet…

BB gjør så godt han kan, er han kritisk til sin inntektskilde? Kan han være Kritist til sin inntektskilde?

Leave a Reply