Dangerous Flower

Today we talked about, under a cop of coffe about how bitter Black Coffe is and how sweet Girls are. That No One but the bitter swallows what is Bitter. That I Love to have something sweet as a cacke with The Bitter Coffe. That’s how We enjoy Life and Suffering, as Work. Work don’t have to be Painful, we can enjoy Work, and still not humiliating ourselves to Any One except The One – God.

Like you my Friend, you are silent and like a Flower. Dressed like a Gentleman. And Offensive in No Way. But we don’t Enjoy Work by being Passive and Silent, right? By being silent we don’t Hurt Any One, but we don’t help Any One either. We can only say Things we know, additionally. Right? And Work might be bad, and might not be bad. Depending on our preperation, like studying and eating good food and respecting your Mom.

We are all a Flower. And we are all Dangerous. I fear Chris to beat me up, but he is also very Kind. This does not make him God. This makes him a Human, under Jesus and respectful of Gods Oneness. This makes him Some One I can eat from food he makes. And I’m not saying this derogatory; he uses my tool to prepare Halal food, in acknowledgement in God’s Oneness. And that we are all Humans. And that God exits. And he is Christian. I wouldn’t want it in any other way, and i can’t either. Because God has Decided it to be such. And to him I submit, even if by word, even if by Heart.

I love you all. And I hope you Love me too. In Gods Name

De-Centralized And Centralized Command

I think, from Personal Experience The Term Centralized Command means; “One Person Commands or Dictates”. In this case it was The Dictator Saddam Hussein put into Power presumably by USA. And now USA is commanding in Iraq in a Centralized Fasion.


Other than that is De-Centralized Command which is, IMO, that; Everyone Commands between The Right and The Left.
We see how The Wild West and what is known as West is failing in enforcing Laws, and if, when they do they do it poorly (like Iraqies are poor people – doing poorly). For example and this is very crucial, it is helplessly “Enforced” or Wasted: “Sceintific Touch on Human Life when it comes Fertilization”.
There’s an Obstacle which we need to come across, as God Allah mentions in The Qur’an: … But he has not broken through the difficult pass. And what can make you know what is [breaking through] the difficult pass? It is the freeing of a slave Or feeding on a day of severe hunger An orphan of near relationship Or a Catatonic (IMO) person in misery.


Life is really Binary. I Courgeously with bad weight on my shoulders say we should have a Centralized Command EVERYWHERE at least in Iraq and such places, and this command should not be White Superiority. And I am not saying you are not Racist. I am racist too. It is The Truth. The Truth we Black or White by far are ugly, and we can not be kind to each other therefore because it is not a Thing. Like, Honestly, can you be kind to someone whom is ugly without having a second thought or being a hypocrite?


And Truth be said; Now I am feeling compassion towards Hypocrites and want to help them, but Polytheism is unforgivable. God is One. And The Seal of The Prophets is One. If you want, call me Messenger (in The Name of The Prophet Muhammed) as I proclaimed To The Norwegian Defense Department. And do you know anything from me which suggests you can not Trust me? Excpet lies from weak people in your Reports about me. Truth is; Hate begets Hate, and you know that. I am very Pure as Core INFP which is approximately my period now (Experssed Purit). Beyond INFP I’m Asperger. Beyond that I am Iraqi Asperger.


If you don’t acknowledge me as a Messenger as Requested from you in letter previously I think 2013 or 2011 … I don’t know what to do for you except die in your arms.


And please. Ask me. I am Generous. I don’t want anything from you. Originally I wanted Shaved Pussy but that was an “inexperienced” Thing, and now I just want what I always wanted: Peace. See this video about The Most Generous: https://www.youtube.com/watch?v=LE_AmhviirM

Sensoriske og iNtuitive Tigere

OK. Sannheten er at jeg har bare vært inne og aldri reist siden jeg kom til Norge da jeg var 8 år. Jeg er fortsatt en Asperger og de kaller meg Katt uten å respektere det. … Buddha sier hvis du vil se sannheten om dine tidligere liv se inni deg selv, så det synes jeg er veldig lett, og sannheten er sannheten, noe jeg gjør som Introvert Følende Dominant, og Jeg vet ikke hva folk tenker om “dyr” og også “mennesker” i Sansende eller iNtuitiv betydning, men det iNtuitive (Hard eller Myk) er ikke det Sansende (Myk eller Hard). Det Sansende eller Sensoriske dyret Tiger er kanskje i Trøbbel, det kan hende av denne Rapporten, men det er ikke helt sikkert. Det kan være bare en “barriere” mellom disse to typer mennesker mellom disse to formene for “sannhet”. Jeg mener det er bare en sannhet til slutt. Og det er at det iNtuitive er en refleksjon av det Sansende. Og Allah beskytter oss all uansett hva vi velger, og vi kan Tro det vi vil og vi får det vi gir. Det vi gir Sansende eller iNtuitivt.
Angående Hard eller Myk, det er ikke en fasit, jeg skulle ønske jeg kunne gi en fasit, men det er noe som må erfares og det skjer bare gjennom INTENSJON. Hvis du har ren intensjon og gjør gode ting vet du sikkert ikke hva er du driver med til å begynne med, men du lærer etterhvert i økende grad hva man skal gjøre og Gud leder gode mennesker inn i ditt liv og ut av ditt liv som hjelper deg bare fordi du har en God intensjon. Du må falle – og stå opp igjen metaforisk sagt eller kanskje fysisk også. Det er letter å få meritter ut av Fysisk handling enn bare å visualiserer. Så jeg som Asperger har ikke blitt tillat til å Erfare Ting Fysisk og det kan jeg bevise … Bare Allah kan tilgi. Jeg tror på et Helvette og et Paradis. Og at Allah er rettferdig.

Kapittel 92 Natten i Koranen og mine tanker om det

Ved natten når den brer seg over og skjuler alt under sitt mørke, og ved dagen når den lysner opp, og (ved) det guddommelige Vesenet som skapte hankjønn og hunkjønn. Sannelig, innsatsen deres er forskjellig.

Den som 1. gir og 2. omfavner gudfryktighet, og 3. Ærer det gode som er Islam, vil Vi snart gi lett adgang til det lette (dvs Myk Kunst IMO).

Men den som er 1. gjerrig og 2. Tror han er uavhengig, og 3. Ærer-Ikke det gode, vil Vi snart gi adgang til det Harde (Hard Kunst).

Og til ingen nytte vil hans rikdom være for ham hvis han faller i (avgrunnen til) fortapelsen. Sannelig, det påligger Oss å vise stien. Og sannelig, Oss tilhører det Det Siste og Det Første.

Jeg har advart dere mot en flammende ild, som bare den ugudelige skal gå inn i – han som Løy og Rygget, Men Gardisten vil bli bevart for den, han som gir sin eiendom for å oppnå renhet, og han gjør ikke det for belønning, derimot søker han kun sin Herre Den Høyeste sitt ansikt, og han vil bli tilfreds.

FB sier jeg gjorde feil – Jeg gjør ikke (nesten aldri) feil fordi jeg sier bare Sannheten og det er lett å si sannheten i øyeblikket, og jeg gjør derfor nesten ikke feil

Kap 103 Ved tiden, Sannelig, mennesket lever i tap (han taper sin verdifulle alder), unntatt dem som antar troen og handler rettskaffent og tilskynder hverandre til sannheten (i samfunnet) og tilskynder hverandre til tålmod (med de vanskene og lidelsene som man støter på under prekingen av sannheten).

Face Book sier:

Restriction · 13 July Warning · 13 Jul (den første er korrekt, men den siste er falsk. Den siste er sentralisert fra 23 July – dere lyver og sier 13 July)

  1. Restriction 13 July You couldn’t post or comment for 24 hours
  2. Warning · 13 Jul We understand that mistakes happen, so we didn’t restrict your account

Jo dere restricted min account. Jeg har ikke klart å skrive innlegg i 3 dager. Løgn Hals. Og det er ikke Greit. Det er Ikke OK. Du bare Holder Kjeft herr FB.

FB har redigert Datoen og Lyver fordi den faktiske datoen for denne Banningen her var 3 dagers Banning siden 23 July. Det er OK å lyve, at dere med vilje gjør feil fordi dere er Redd herr FaceBook. Men ikke gjør det igjen. Forstår du? IKKE GJØR DET!!. Som rollemodell må dere ikke Lyve! Dette her dere gjør er ikke Barmhejrtig og ikke Sant. Gi meg pusterom som dere får pusterom av meg.

Jeg, FB/Mennesker og “Loven”

Qur’an Sahih International: And [he was told], “Throw down your staff.” But when he saw it writhing as if it were a snake, he turned in flight and did not return. [Allah said], “O Moses, fear not. Indeed, in My presence the messengers do not fear.

Face Book overbelaster meg med at jeg skal Lese dems uendelige Ord. Og det gjør jeg ikke. Jeg ber dem om å Lese Koranen (den er Kort). Jeg ber dem om å behandle meg som et Menneske. Og som Menneske er jeg Torturert og draps frorsøkt av disse ordene dems som er bare Tull – Og jeg er ikke likestille med Trump og andre Dårlige Mennesker.

Er jeg likestilt med Trump fordi jeg “advarer med Helvette” og Trump tar oss med til Paradis? Faktiske, hvilket Paradis er det Trump snakker om når han kommer på TV og sier at han er en drittsekk og løgner foran alle sammen, og alle sammen er redd for Loven og han. Men det går ikke an å være redd for Både Allah og Trump. Allah er bare en, ikke to. Loven er Allah’s Love og Jeg Driter I Trumps Lov og Face Books Lov fordi den diskriminerer mellom Irakere og Trump’s Lov. Faktisk er alle mennesker Like overfor Loven. Og Hvis Trump er en god person får han som Fortjent. Og Irakerer er ikke døden og “de skal drepe hverandre” mens når jeg sier sannheten om Trump blir jeg bannet. Sannheten er det Trump sier om seg selv: JEG ER EN DRITT SEKK og jeg kontroller hele verden! Alle er redd for meg. Jeg Driter i om verden drar til Helvette. Jeg vil bare at alle skal Tjene meg og vaske mitt Toalett! Muwhahahah!

Allah sier: O mankind, indeed We have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is Knowing and Acquainted.

De sier: You recently posted something that violates Facebook’s policies, so you’ve been temporarily blocked from using this feature. For more information, visit the Help Centre.

To avoid being blocked again, please make sure that you’ve read and understand Facebook’s Community Standards.The block will be active for 3 hours more.

If you think that this doesn’t go against our Community Standards, let us know.

Jeg skal IKKE lese dems Ord. Jeg sa til Politiet:” Jeg kan ikke mangel kompliserte Ord. Jeg liker ikke å samle på Ord. Men at Ord skal samle på meg.”

Så gjør som du blir fortalt.

Jeg er ikke Jøde, jeg var Muslim, nå Torturert og Defanert er jeg Troende

Allah sier: Si: «Å, dere som er jøder! Hvis dere tenker at dere alene er Allahs hjertevenner (helgener) framfor alle andre mennesker, så ønsk dere døden (for ingen bekymring vil berøre Hans hjertevenner i graven og på dommedagssamlingen), hvis dere er sanne (om tanken deres)!» Men de vil aldri ønske seg den, på grunn av det (forsverging av Sendebudet ﷺ og vantro) de har sendt i forveien. Og Allah er allvitende om de ondsinnede. Si: «Sannelig, den døden som dere flykter fra, vil i sannhet møte dere. Deretter vil dere bli brakt tilbake til Herren, Allviteren om det usette og det sette, så vil Han underrette dere om alt det dere bedrev.»

Jeg Tror Holocaust var Ekte … Men dere lever i Fortida. Jeg lever nå. Og nå er vondt pga av dere er Psykotiske og Kjærligheten deres (rompa) er full. Og jeg vil ikke stikke den i Rompa til (en Stygg) mann eller at han stikker den i min Rompe. Koranen er nå og er et tidløst Budskap. Some Chris bekrefter (Fordi han er redd av dere?), at han tenker at jeg er en dame og at jeg ikke skal bli en Homse. … Fordi JEG MÅ HA SEX med Troende og det skjer ikke pga av dere JØDER. … La meg snakke for meg før dere bestemmer dere for å henrette meg og at dere bruker fysisk vold fordi dere er dumme. Jeg har Allah og Loven på min side. Og jeg “tvinger” dere til å Bøye dere til Islam, dere for dere får ikke Lov til å Ta Islam eller meg en Troende, av Allah. Islam er ikke en Ting dere kan ta, det er som det 3dje bein, som alt som er verdifullt – det kan ikke røres ved.

Bare Allah skal Fryktes. Dere er redd for hverandre i et sammensurium og det er Kaos. Valget er mellom: 1. Respektere Allah 2. Frykte Han … Det er ikke noe 3 Valg dere kan stjele. Dere får ikke Allah’s Kjærlighet ved å Stjele den. Som at de fleste Ting Som er verdifulle kan ikke røres som KJærlighet og Glede og “Lufta”.

Apologize to me!

You are not my friends until you APOLOGIZE. You’ve Hurt me, and I will simply Hurt you back. It requires that you Die Pysically to be able to my Equal and then I’ll respect you eventually. Now I don’t respect you. Can your Force me to Respect you by Banning me for saying the Truth? … Etc. This is not Passive aggression from me. In fact, you are Passive-Aggressive. Unforgivable to be Passive aggressive against me. Because in fact I love you, I just don’t respect you and you can’t Force that. You can only Bow to me or Allah and this is The Truth … Or you can do something which doesn’t make sense, and Bann me Passive-Agressively.

You are afraid, and you should be. Because when this Quran is revealed on a Mountain it shatters – Quran