Sannsynlighet og Vitenskap

snl.no sier Ifølge kvantemekanikken kan forløpet av en prosess bare forutsies med en viss sannsynlighet. Etter den klassiske fysikk skulle man på grunnlag av nøyaktige observasjoner kunne foreta sikre beregninger av den fremtidige utvikling av et lukket system.

Tror du på meg?

23:23 Indeed, We sent Noah to his people. He declared, “O my people! Worship Allah ˹alone˺. You have no god other than Him. Will you not then fear ˹Him˺?”

23:24-25 But the disbelieving chiefs of his people said ˹to the masses˺, “This is only a human like you, who wants to be superior to you. Had Allah willed, He could have easily sent down angels ˹instead˺. We have never heard of this in ˹the history of˺ our forefathers. He is simply insane, so bear with him for a while.”

Jeg var ikke insane. Men jeg blir insane eller funksjonshemmet og gjør sånn som i videoen


Hard Ware og Soft Ware

Newtons lover er tre lover som er grunnleggende innen mekanikken. De ble fremsatt av den britiske fysikkeren Isaac Newton og beskriver sammenhenger mellom kraft og akselerasjon. Newtons Lover kalles derfor også kraftlovene eller bevegelseslovene – SNL

Elektronikk / Elektrikk følger i mine ord ikke Naturens Lover slik vi kjenner dem, ikke helt, siden Elektro håndterer elektroner og da snakker man om “kvantemekanikk” på sub-atom nivå. Jeg studerte Elektronikk, ikke Elektromekanikk eller Mekanikk så dette er min forståelse.

Hard Ware er jo da mekanikk, den er Hard, og at “kretser” blir etset fysisk og mekanisk inn i et kort. Når jeg instiller PCen (HW) for eksempel også slår jeg den av, så slår jeg på igjen, da husker PCen instillingene (SW) uavhenging av Strøm tilførselen. Som min venn i skolen sa at eneste vei å beskytte seg mot Hackere var å koble ut Stikkontakten.

Fordi i skolen min koblet vi en gang en Krets med såkalte vipper, og denne kretsen husket bits uavhengig av strømtilførselen. Så da er 8 bits en Byte. Og 1KB er 1000 Bytes.

JEG ER IKKE PROFESJONELL her, jeg datt ut av systemet

Madrass og Matrah

Begrepet “madrass” er resultatet av franskiseringen av Matrah arabisk .


Ordet madrass stammer fra de gamle franske materaene , selv avledet fra det arabiske مَطْرَحٌ ( maṭraḥ ) som betyr “objekt spredt på bakken”. Ordet og konseptet om å ligge på puter spredt på gulvet ble brakt til Europa i middelalderen , under korstogene .

https://no.frwiki.wiki/wiki/Matelas

Wars and Hijab in Denmark

Today, hours ago I came back from Mosque. We were celebrating . Today I learned that “Wars” leave no winners. Nobody wins in a War. What does that mean? The battle was between 2 Parties, Shia of Ali (supposedly Allah’s Shia because they are Ahlul Bayt) and Sunnies.

Sunnies have not tried to Murder me (have you?), but Scandinavian Country Norway has Defenestrated me. Defenestration is a physical “mini holocaust”. I’ll have to say it is very sad having these Wars, but if We want entertainment we can Create it.

I told Erik as main proponent, I can not offer you 3rds as your Teacher or not. You must Create 3rds yourself.

Tvang

Dette er et blogg innlegg som jeg skriver på infall fordi jeg sitter og venter på rett øyeblikk til å gjøre en ting. Det handler om Tvang. Dette blogg innlegget er ikke en klage til dem, og ikke en klage til Kontroll Kommisjonen, jeg hever min sak til Dommeren av Himmelene og Jord.

Jeg har i et par uker nå kanskje, prøvd å igang sette det som skal erstatte Statlig Individuell Plan som ikke finnes, jeg lager en “IP på mitt initiativ”. Jeg er under Tvang i boligen min.

BB (Boligledren) kommuniserer ikke med meg. Og jeg vil ikke mase på han.

1. Jeg vil ikke Tvinge BB til å meg resultatet av mitt verk fra NAV.
2 Jeg vil ikke Tvinge BB til å fjerne Vegetar fra Menyen.

Dette er “Cruel and Uncalled for”

Se Tvangen Staten gjør mot meg fordi jeg Troende (Men jeg har ufrivillige Defensive Reaksjoner). Se Tvangen jeg gjør mot dem. Dette er Kongelig/Troende materiale 😎 Fordi Allah har sagt: “Those who persecute the believing men and women and then do not repent will certainly suffer the punishment of Hell and the torment of burning.”

Smile 2 Jannah – Sheikh Salih Al-Talib

As-Salām Alaykum, In God’s Name

Sheik Salih Al-Talib Imām of Kāba was imprisoned for 10 years for saying “Concerts and Cinemas are wrong and Gay humans should not be given as Role-Model and Guides for young people”. Which is part of Sauidis vision of 2023.

This is going toward Liberalism, Frp here in Norway. Which is a right-wing Policy. Liberalism is breifly about I don’t know. Whereas I don’t know as an Empty Hand Practitioner does not equate me to someone whom draw Circles all day.

If you want Liberalism, prepare for Confusion, Families to break, children lost and confused. …. We should have Islam as Yardstick and Standard which we judge by according to speaker in this video, and I say: “Royality are my Honor and The Prophets House is above my Head”.

I’m feeling the effects of this Destructive Behaviour on my body, sadly.