Hyenelatter og mentalisering

Basert på historien om Ali’s CV her: https://dualism.pro/2021/06/14/den-nedre-og-den-ovre/

Jeg hadde tenkt å søke Ali’s og Joacims instruktører og se om de er alt det de påstår. Selvom jeg søkte instruktørene ville det alltid ha vært en opp/ned tur sammen med folk fordi Aspergere kan ikke “mentalisere”. Folk klarer ikke å være transparente, det begynner jeg føle noe på. … At det kan være ikke mulig å være transperant for alle sammen, at det er det en Asperger’s eller INFPs ting?

…. Jeg har fortsatt lovet Allah; “drepe eller bli drept”.

Og folk ler av hverandre i beste fall en hyenelatter. Slik Kris gjør med meg, noen ler sikker av han. Fordi folk er feige. Aspergere forstår ikke Sarkasme sier de.

Medmenneskelighet og Førstehjelp

https://www.nrk.no/osloogviken/politiet-ber-folk-om-a-torre-a-hjelpe-livlose-mennesker-1.15535984?fbclid=IwAR1gPTnXmWo367vZHbwwO5hHfP42eCUcsjtHTRH7LsgrK8MoM0xcpdBdqdY

Jeg startet telefon samtalen med Legevakten at jeg trenger 30 sekunder for å lese et avsnitt fra Artikkelen (over), og den gjaldt at Politiet anbefaler å Humant eller medmenneskelig hjelpe “livløse” med uansett hva folk har å tilby selvom det er bare å sjekke pusten.

Damen/Kvinnen ble Defensiv, og det ble mye å håndtere og 60 sekunder i overtid så jeg la på.

Man skjønner at det er ikke utelukkende fysisk pusting det er snakk om. Det er ikke OK å tilkalle Statlig hjelp i situasjoner hvor folk er livløse uansett hvor! Man må gjøre noe selv. Og hvis man dør i prosessen, Gud er i det minste fornøyd med deg og du har fått en god død.

Jeg vet det er vanskelig.

Islam – To Pray On Muhammed

8 years back at the start of TPH, I said this above; Anyone can beat me up if they are Scared 🙂 … spesifically Lady Norway

Lady Norway could spesifically Cast her problems on me. I said Lady, not a loose woman. Trust me and Trust God. I myself Trust God.

If anyone is my Brother he should not … Confront me, while he is bigger than me or tempt me, or if he/she is fatter than me. My brothers are middle people, as adherents of Islam in Reality are.

Kjærlighets Brev til Lady Norge

(Å, dere flergudsdyrkere!) Er det sønner for dere og for Ham døtre? (Om deres forestilling er korrekt), så er denne fordelingen urettferdig.

Den Hellige Qur’anen 53:22-23

Kvinner er Gud’s Barmhjertighet til oss. Sist jeg hørte er India og Kina forbannet av abort av jenter. Skal Allah bak “gardinen” masseprodusere jentebarn fordi gutter er seksuelt utro? Og Pornografi i ung alder, Pornografi generelt er sederende.

Unge gutter stjeler ikke, de jobber. En ekte Budoka stjeler ikke. Og jeg ber Allah at han belønner meg for min gode adferd og at jeg er en Asperger’s i det hele tatt. Som en Musikalsk nøkkel er nøkkelen for et godt liv at vi gir rett der rett hører til.

Og det er trist, men nå er jeg her om må være bærende for mennesker som ikke klarer å bære sin vekt og som ikke er kvinner engang.

Den Nedre og Den Øvre

Verdien og Generøsiteten (?) til hver eneste person er hans kjennskap og tydelighet til at Allah Hellig og Høy sanksjonerer mennesker i forhold til hva Han gav dem av kunnskap i den nedre Verden

Imam nr. 5 Baqir AS

Ali kom inn idag i huset og jeg spurte han ikke hva hans skole han gikk på het, fordi jeg har mine grunner til å Tro at du er ikke alt det du påstår. Han hadde ikke svart uansett. Hva er det du vil sier han, skal jeg liksom gi deg min CV?

Ja jeg vil ha CVen, og jeg dømmer deg ned og uverdig ikke fordi jeg har et grunnlag for det, nettop fordi jeg vet ikke hvem du er. Du vet i Irak Sunnier reiste verden rundt til Irak for å explodere seg selv på Sivile og mennesker og de som prøvde å beskytte sivile. Jeg snakker ikke med noen som har på seg en maske.

Og se på deg! Du går med magen ut foran deg og med alle de fantastiske historiene dine. Og det er ikke nok at du påstår du er lærd, men over meg også.

Jeg har Ingen Maske på meg, min CV er at jeg er Asperger’s og alle og Allah bevitner det.

Ære og Integritet

Idag fisket Sekuritas meg ikke, de prøvde. Lederen av Sekuritas gruppa som jeg kjente igjen stod med ryggen til meg i spagate nesten.

Jødene har ikke Lov til å fiske opp på en Lørdag som er Jødenes helligdag. Ifølge Koranen de gjorde det likevel fordi “fisk som meg” var ikke tilgjengelig de andre Dagene – forde alle menneskene hater Sannheten og er Flergudere, nesten. Alle/Jødene skal ikke skru på elektrisiteten på Lørdager, engang. Såpass respekt for Gud har de.

De vil kontrollere meg. Dette er en fisk (Mustafa) vi vil ha sier de.

Edit: Khalid ISFJ sier det er en Hval (INFP), jo i Koranen det står sånn og sånn! Sjekk selv! … Når jeg har extravertert tankene husket jeg Allah sier at de vantro (og Kristne) vil endre Koranen og “tvisten tungene med den”. I Allah’s navn jeg sier jeg er Allah, selveste Buddhamind, og bare Allah kan hjelpe dere mot meg. Moren min korrigerer meg at Hval/Fisk brukes om hverandre i Koranen.

Jeg sa til Kris jeg er ikke halv Gud, jeg er hovedkvarteret for Gud’s veiledning til Menneskeheten. Jeg er Forsvaret. Mine brødre og glarrbarberte damer kommer til meg. Det er Ingen Koran og Tora eller Bibel som beskytter folk, og Profeten Muhammed Respekterer meg. Det er på tide Politiet gjør det også og gir meg det jeg har tatt. Dersom de vil gjøre noenriktig, ellers kan de ta Hara-Kiri hvis ikke de vil gå gjennom en ildprøve i 30 års tid.

Luktesansen og alkoholikkere

Først husker jeg en sykepleier ved årtusenskifte nevnte at han “merket” luktesansen ble Hardest rammet ved oppvåkning og han var myk uten noe behov for kontroll.

Igår med Erik og langt tilbake i tid med Tor Erik luktet det forferdelig når det gjaldt hva, og hvor mye ble avvist av “de våkne” og det var mye – men balansen ble kjappt tatt igjen og de sa ja jo det er noe som lukter likevel men vinvet ikke hva det er…

I forbindelse med vaksine ble det spurt dersom luktesansen var blitt Rammet iforb. med Karantene. Og Knut KK “stone face” har veldig god lukte sans.

Eller har det blitt servert Død Fugl til meg ved begynnelsen av TPH, og nå Ali lurte på om jeg så at det var Vin Eddik som ble tilsatt salaten han lagde. Jeg sa nei, jeg lukta det (og jeg har sett det var Vin Eddik i huset) jeg ser ellers du har mye alkohol i kroppen din. Og ovennevte om luktesans.

Alkohol er Haram hvis det bare heter det eller lukter det. I Sharia er Haram Haram inntil “fargen eller smaken” endres. Jeg vil ikke lukte som en al-koholikker. Noen trenger å ta Hara-Kiri.

Kris mente med Kors på Halsen 10 Kniver i Hjerte at Parfymen jeg hadde ikke var forringet og den var Sterk-Bra. Han visste ikke jeg hadde tatt 10 spray.

Moren min siterer Arabisk Visdom: “En god persons duft er i sitteplassen lenge etter at den gode har dratt”. Personellet med meg sier de liker Svak Parfyme – det de sier ifølge Arabisk perfeksjon de er dårlige og sprer dårlige lukter og illusjoner.

En Muslim og En Troende

En Muslim er noen som du har Salam (Shalom) fra hans hender og hans tunge, men en Troende er en menneskene betror i eiendeler og Liv

Imam Ja’afar Al-Sadiq AS

Så dette tolker jeg betyr når man er under 30 år vokser man opp og skal evolvere i enten Troende eller Muslim (Hard/Myk KK). Muslim er tryggere valg som er Judo den myke veien, og kommer ikke høyt i like stor grad som en Troende.

Harde Kamp Kunnstnere kaller jeg RGB-Diamanter produsert under bakken med Høyt Trykk og Høyt Varme og de er ekte, falske RGB-Diamanter er fullverdige Diamanter men ikke skapt ekte. Jeg tror ikke man kan masseprodusere Profeter og Budbærere.

F.eks. Meg og min venn Ali, pre-30 var han alltid juksemaker i forhold til meg – ellers hjalp han meg ikke når jeg ble mobbet, og angrep meg tvert i mot med broren hans, og kalte meg slave foran de andre (og jeg godtok det fra min Bror). Jeg har demonstrert våpenskjold og et formidabelt grunnlag for Oss, og hvis grunnlaget svikter hvilken garanti har de “høyere makter” for seg selv og fremtidige generasjoner? Koranen sier: “I hvilken tale skal dere tro PÅ etter denne Koranen?”

Jeg er ikke gratis Lunsj. Troende har alle rettigheter Allah har bortsett fra å ydmyke seg for andre. Ali og Hussein er ikke Troende, de er Muslimer uten selv-kontroll. De spør og de får, det er det Muslimer gjør.

Gjesping og ANS

Jeg ringte moren min fordi jeg følte meg dårlig emosjonelt, og straks gjespet hun. Jeg spurte hun hvorfor hun gjespet? Hun sa ikke noe spesiell grunn, at Gjesping Hosting og Nysing kalles ufrivillige handlinger.

Jeg sa men hvorfor hver eneste gang jeg ringer, eller gjesper du hele tida? Er jeg en grunn som er så “sederende” at du gjesper hver gang jeg ringer? Det er mangel på respekt når man gjesper slik du gjør.

Jeg lar deg være med helse, sa jeg, og vi la på

Moralen er at “ufrivillige handlinger” som Nysing skjer fordi de er bra for Egoet, mennesker er likevel Sosiale Skapninger og noen slike Ting må lukes ut til fordel for felleskapet. Som å horitere og ligge i en sitteplass, dette er noe forkastelig i Asia.

Jeg måtte sove i moskeen en gang i en tid hvor alle satt på Stol og på Gulvet, så ble jeg vekket opp og noen sa “la han være”, av en eller annen grunn ble jeg Gardert som spesielle behov.