Aktiv Døds-Hjelp er Islamsk


Det er LOV med aktiv døds-hjelp I Islam, det bare kan ikke tvinges som at tortur kan ikke tvinges. Og at tortur er verre å drepe (Myrde) – Koranen

Pakistansk Version av 2:54 I koranen: Og da Moses sa til folket sitt: «Å, folket mitt! Sannelig, dere har opptrådt (svært) ondsinnet mot deres egen sjel ved å ha tatt kalven (som tilbedelsesverdig), vend nå om i anger til deres Skaper (den sanne Forsørgeren). Og drep hverandre (blant dere selv; slik at de som holdt fast ved levemåten og ikke tilba kalven, som straff for frafall skal drepe dem som vendte bort fra levemåten og tilba kalven). Denne (handlingen) er den beste (angeren) for dere i deres Skapers øyne.» Så godtok Han angeren deres. Sannelig, Han er den mest Benådende, den evig Nåderike.

Min Verision av 2:54 I koranen: Og da Moses sa til folket sitt: «Å, folket mitt! Sannelig, dere har opptrådt (svært) ondsinnet mot deres egen sjel ved å ha tatt dadle-kalven, så angre til deres Originator, så drep DERES SELV (Drep = Jule Fysisk/Mentalt eller Kristen Jul). Dette er bedre for dere hos deres Originator ( بَارِئِكُمْ) .» Så godtok Han angeren deres. Sannelig, Han er den mest Benådende, den evig Nåderike.

Jødene eller Moses’s folk er gammeldagse og Profeten Muhammed er den Sisten Profeten, Jøde eller Muslim eller Kristen er i mentaliteten ikke fysisk. … Deres Helsevesen påstår at jeg er “Jøde” (og må Nazi Defaneres), jeg spurte om å få dø og gråt for det, mange ganger … Men dere var tydeligvis ikke Guds Folk. Og dere er ikke det nå heller. At Jødene må be om å dø med Guds Nåde fordi akkurat nå de er en Plage – en Pain In The Ass.

Jeg sier: Jeg vet at jeg har gjort en god jobb med å være deres Instruktør, når jeg dør av kjærlighet av dere.

Og takk til verdenes Herre

Psykisk Syk

https://aspergerinformator.com/2020/11/15/varsomt-treffende/comment-page-1/?unapproved=10967&moderation-hash=a6d0333a5ce8612db3a71f3418b3b7a7#comment-10967

Psykisk Sykdom er i Hjertet, eller ‘Limbisk System”. Og det er overlevelses lysten, den dyriske delen av oss mennesker som vil “kutte halen” som en firfisle og løpe vekk.

Det er godt å akseptere sitt forhold til foreldra sine, halekuttere eller ikke-kuttere. At vi gjør som Gud sier.

Jeg heter Al-Saedy til etternavn, og jeg ber Allah under bønn om å tilgi moren min og faren min … de Troende menn og Troende Kvinner, Muslimske Menn og Muslimske Kvinner de levende og de døde.

Setting Goals

You don’t want to be my Friend, you say you’ve murder attempted me … I’m in sha’ Allah Merciful like you as INFP and ex-ISTJ … iNtuition is about knowing The Goal – and I ask Allah to Guide me and do with us as He sees Fit and I surrender to You (Thee) Allah Alone … I need you to ask me PHYSICALLY

Ugh…

Nei … Jeg skal i Allah’s Navn torturere dere, my only Faithless regrett is I’ll do it just Once … I beg Allah to resurrect whenever requested only for The Honor and Love of Worshipping Allah … Willingly, my Master Allah, not this Man White or Black in any Form … If you will; anyone with any Content

Yusuke :)

You said: 
Hi Mustafa, After I confirm your payment, let’s have the talk.
Please give me 3 options in next week to choose from!
Sincerely,
Yusuke

I Respond:
1. Muslims (Humans)
1.5 Jinn (Humanoids and Humans whom we Love )
2. Believers (Humans)
3. Allah The Believer The One (Only God ever)

I’m Believer and Decreasing 🙂 And want to by Honored by your Friendship 🙂 I’d Love to hear from you This Japanese Morning, this Norwegian Thajjud Time (Dragon Body Divinely Imbued Time) … Before I fall asleep
Kilndly your Friend
Mustafa

Tip to a “Kid”

Dude … stay away from Women because “women weaken the legs” your legs and you can not kick off anything then. And you can not escape then. You will not enter my “Bomb Field” and you will not be Honored by No Thing … and you will not be safe; Thinking every cry is against you and be tormented eternally, sources coming:

When you see them, their appearance impresses you. And when they speak, you listen to their ˹impressive˺ speech. But they are ˹just˺ like ˹worthless˺ planks of wood leaned ˹against a wall˺. They think every cry is against them. They are the enemy, so beware of them. May Allah condemn them! How can they be deluded ˹from the truth˺?
..,

https://www.youtube.com/watch?v=1CzIjCgoaJQ

And do not talk as a Woman yet be agressive as a Man, and definetly not call yourself shemale friend 🙂

Your better than that, I Believe in you if you Work … Work is more important than BJJ or Karate, you need a roof and food.

Good Philosophy

My Comment: I will never Bow to a Man as Democrasy suggests (nodding and like Rei is good). Good exists post-apocalyptipic … therefore I’ve never had good stamina and beyond for my Guardianship of Allah’s treasures (good) which you will not take. The Word is: Submit and be safe. If Fire is all around you ask God for help and you will not get it. In eternity for those who choose to Believe that. It’s about choise. There is no “tool” to obtain yet as Echo said, that will be post-apocalypse – and on Allah let The Truster Trust. Cast your weight on Allah.u