Imam Ali and Religious Monopoly

“I was sitting with the Commander of the Faithful (as) when a man came and said to him, „O Commander of the Faithful (as)! What does this mean: 

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ

[…] and on the heights shall be men who know all by their marks […] (7:46)

‘Ali (as) said to him: “We are the heights, and we know our helpers by their marks, and we are the heights such that Allah is not known except through knowledge of us, and we are the heights such that we stand there on the day of resurrection between the garden and the fire. No one enters the garden unless he knows us and we know him, and no one enters the fire unless he denies us and we deny him, and this is because if Allah, the Blessed and Exalted, wanted, He could make Himself known to people, so that they would know Him and come to Him through His gate; however, He made us His gates, His path, His way and the gate of entry to Him.”

Thank God Allah The Lord of The Worlds

The INFP as enemy

The INFP Enemy:
As an INFP it takes a lot to become your enemy. Someone would have to violate one of your values in a really bad way. If the crime isn’t too severe, you’re likely to pursue psychological understanding to get them to change their ways. You will try to understand where they are coming from, what led them to being this way, and attempt to find the root cause of their actions. You’ll empathize with the traumas of their childhood that inevitably influenced their wrong choices. You’ll appeal to their conscience and try to inspire them to find a more honorable calling in life. If they have done something especially unforgivable, then you’ll uphold your values and the cause of good as you fight ceaselessly and intuitively to trap your enemy so they can’t hurt anyone again.  Find out more about your personality type here.

Feeling Types:
Feeling types are more willing to make exceptions for their enemies depending on the context and background of the crime and the criminal. Justice and mercy waver in order of importance depending on the enemy’s motives and the personal impact of the crime. They are more likely to impose guilt trips or damage their enemies’ reputation than thinking types are. They are also more driven to try to understand WHY their enemy did what they did instead of HOW they did what they did. If their enemy doesn’t pose a real threat, they may just try to motivate them to change their ways.

Ne Strengths:
As extraverted intuitives, you come up with creative, unusual strategies to trap your enemies or make them change their ways. Whether it’s getting them stuck in complex scenarios that they can’t escape or confronting them with 1000 alternate lifestyles they could be living, you’re likely to flip their world upside down and change their way of thinking. You’re the creative, unpredictable, strategic enemy.

Si Strengths:
You guys are all about details and patience. You’ll observe your enemies and notice all their ticks, habits, routines, and weaknesses. You’re not going to rush into anything without a careful plan of action, complete with contingency plans and optimal resources at your disposal. You are the prepared, detail-oriented enemies

Hvor langt må vi strekke oss med Korona Krisen – og amoralitet?

Hvor langt må vi strekke oss I forhold til koronaviruset på verdensbasis? Og også “sanksjoner” fra Vesten (USA) mot feks Iran nå og Irak 30 år tilbake mm. Hvor lenge skal vi straffe de som er uenig med oss? Hvor lenge kan vi være (seksuet) amoralske og lage AIDS? Korona vet vi ikke hvor kommer fra men det kan sannsynligvis komme pga våre synder. Vi har forstyrret økosystemet og homostasen på globalt basis og vi (USA og ALLE som stemmer på Trump) får økonomisystemet også til å bli forstyrret. Vi kan ikke fortsette å være amoralske og ikke høre på Gud. Gud sa til Adam: “Gå ned fra den (Paradis) alle sammen, fiender til hverandre, og jeg sender dere et ord … så han som hører på, det er ingen frykt på han, jeg er den tilgivende”. Noe lignende. Når man vil ha Gullet, følger Dragen med og USA MÅ velge: Allah og Menn, eller Demokratiet og Feminister (og feks Korona).Edit or delete this

72 kapittel: Og vi (Jinniene) rørte himmelen, vi fant den fylt av strenge voktere og skinnende, brennende stjerner (som ildkuler). Og vi pleide (før) å sitte på noen av dens plasser for å lytte (til himmelens underretninger), men om noen prøver å lytte nå, vil han finne en ildkule (ventende) på ham i bakhold. Og vi vet ikke om det er bestemt noe ille for dem på jorden (med vår begrensning), eller om det av Herren deres er bestemt noe godt for dem. Og blant oss er noen rettskafne, og blant oss er noen utenom det (djevelske); vi var (vandret) på forskjellige veier.

Horiterende og Potensierende Fisk og Brød

Vertikalt kaller jeg Potensierende, av Potens og Potensiell Energi ol. Å potensiere er det som blir gjort når man gjør som religion sier: “Å moderere når det kommer til seksualitet”. At man ikke onanerer som fører til at “vibrasjonene” går opp (men det heter moderasjon ikke abstinens). Viagra betyr Tiger på Sanskrit.

Å Horitere betyr å være prostituert for det kommer av hor – og å runke. Da går vibrasjonene ned og man er esel.

Egentlig er det ikke a-sosial Tiger, men Sosial Løve. Ikke Party Løve som i seg selv er en HORE. Og de horiterende er stygge esler dersom de er på flukt, og vakre antiloper dersom de ikke har gjort noe galt.

Dersom Antiloper sier de er Løver sier de en ting og gjør noe annet. Da er de Esler! Tror folk det er lett å være Løve? Tror folk de kan si vi er Troende uten å bli testet?

Dvs. Først var jeg et fullt hvete korn som var bøyd av tyngdekraften for jeg hadde mye å gi. I slutten av 2009 ble jeg tatt inn for å kvernes til mel, blandes med vann, bake bolle Og la meg Heve, deretter for å senke og skjevle meg – og bake brød. Også gi Norge en Torsk og vi serverer Fishburger til folket.

Letter to The Witches’s Guards

In a Triangel:
Iman = Belief With Heart = Samurai
Islam = Action With Body = Monk
Ihsan = Combination


Imam Ja’far al-Sadiq: “A Believer (with Capital B) is in fear of two things; What Allah will do with a sin he comitted in age that has passed, and fear of Destruction and Decimation in the coming age, he don’t wake up unless he is afraid, and nothing fixes him but fear”.


Be God-Fearing Men! Because now you have murder attempted me with proof, and without proof but my word. And you’ve tortured me with “love” until there was no REAL love to live for. Before I saw Allah in everything, beauty and love, but now I see some of you as the real ugly witches you are – as in movies.


If I would theoretically – If you follow along – also become a witch, I’ll then feast upon others Pain like you’ve feasted on me, a “good meal”, like they say in Shawshank Redemption to the new inmates of Prison: “Fresh Meat!” If I would theoretically answer you with The Same Coin, The World Will be on Fire. AND YOU WANTED THIS!! But I’ll in Allahs Name not seek The Path of Non-Doing (and feast on your Pain), because that will set The World on Fire. That will force you into: “Freeze”. Not Fight and not Flight. I’ve heard Corona is just starting. But I pray to Allah to cleanse us from Corona aswel as Sin.

I pray to Allah: “Dear God, do with us as is you worthy and not as we are worthy. Treat us with your kindness and Mercy, and not with your Justice”.

Direct or Western & Indirect and Asian

The Christian world has accomodated and yet accused the Muslim world of rape crimes in the time of immigration as 2015. The Christians game on paper they taught me is “three on a row”, and this is a direct approach. The Muslims game however, is about controlling the “frames” of three in a row, and this is an indirect approach.

So Muslims did rape and that’s their crime, yet, Christians were loosely dressed and this is their crime – inviting for sex.

Both are sinners, or desparate.

Oppdatering fordi PCen krasjet

Jeg har lagd noe farlig, et defensivt våpen. Et defensivt våpen sånn som statens forsvar er et defensivt våpen. Dette våpenet er avgjørende for om vi tar skritt bakover eller tar skritt forover. Det er en oppdatering av samfunnet. Jeg lagde en tråd før tvang i 2009 «til samfunnet» men det var ingen som var samfunnet, så jeg sa at jeg lager min egen Sangha, min Tro. At jeg er like arrogant som Buddha. Jeg ønsker at vi skal ta skritt fremover. Livet er ikke lett, men når man gjør det som er vanskelig på en konstruktiv måte blir det lett og bonus.

Jeg har to begreper som jeg kaller Sirkulasjon og Elevasjon, som er Tornadoens bevegelse. Men mennesker er ikke en tornado, mennesker kan enten bare elevere eller bare sirkulere. Enten er tenkende eller følende. Du, du og du og de aller fleste er noen sirkulerende skapninger, dere sirkulere som blodet og vannet i himmelen og havet, atomer og planeter. Vi bryr oss ikke om vi har det vondt eller lett, fordi når det er så mye støy eller dissonans rundt oss skjønner vi ingenting og vi blir skeptiske og engstelige for alt. Også utfordrer vi Gud av smerte – der vi er utilregnelige Kafirer og Flergudere.

Verden har sirkulert siden 2003-2004 da jeg hadde mitt første møte med Helsevesenet og før det også. Før var jeg barn og ingen sa til meg hva jeg skulle tenke eller gjøre og jeg ble felt ut av systemet fra en Psykolog som heter Barbra Olsnes, der hvor vi hadde et møte og jeg ble Kataton eller stiv i musklene fordi de skulle rasjonalisere sine handlinger. Så de har sirkulert siden da, og nå i 2019 kasta de meg ut av bilen i fart, og jeg dro til sykehus etter det. Jeg kunne ha dødd. Men de fjernet ikke tvangen vekk fra meg. Jeg er under tvang, fra staten som prøver å hjelpe meg og det er jeg takknemlig for, som jeg prøver å hjelpe med mitt defensive våpen og ved Allahs og Profetenes og Englenes hjelp. Med mitt defensive våpen skal jeg minne i Allahs navn som han sier: «Minn hvis påminnelse nytter, det profitere de Troende, han som frykter skal huske og han som er lekende slu skal unngå det». Vi trenger en oppdatering av vår nettleser fordi PCen har krasjet (da de la meg under tvang og andre ofre av helsevesenet), vi trenger å huske. Og jeg skal forsøke å gjøre at sam-funnet tar et ansvar og søker kompetanse i stedet for å promotere sex og onanering. Som Psykologen min sa til meg, Sex er resistans, ikke sant? Samfunnet skal ha det vondt ikke fordi de får juling eller fordi de – fysisk sett – ikke trener og er syke, men samfunnet skal ha det vondt gjennom konstruktiv smerte definert av Eliten som Imamer Filosofer Psykologer ol. der de møtes og organiserer en verden med et senter sånn som en sirkel. Sånn som Big Bang og Universet har et senter. Ja sex er resistans. Gruppe sex er resistans. Og det er som å ta heroin, og morfin er ikke bedre enn heroin – det er sederende. Men vi tiltrekkes av smerte som fluer tiltrekkes ilden. Det er viktig med sexuell renslighet i Islam, Buddhisme, som Filosofi. Og det er viktig å ikke synde sexuellt og etterpå bli ren.

Jeg er agnet i mitt defensive våpen (min felle), og jeg vil lage en skikkelse ut av meg selv, som den eneste Guden Autoriteten som strekker seg på kryss og tvers av kloden kommanderte meg til. Og Allah snakker til meg og alle muslimer og andre, men i dems ord er de syndere, og i mine ord var og kanskje er jeg fortsatt perfekt eller toppen av manndom. Hvorfor hører jeg Gud? Fordi jeg har fra og med Dikemark ca. vært så ensom at jeg tigget Allah (Ingen og Ingeting og Alt) om nåde og jeg «begynte å høre stemmer» men jeg hørte ikke stemmer, jeg hørte lyder. Jeg hører klikk som representerer ja og nei, som gjør meg veldig forsiktig og istand til å som i Allahs barm, på Arabisk Fi rahm al-rahman al-rahim. Jeg vil lage en som Profeten Muhammed som Koranen utfordret meg med i Kap 2:23-2. Og jeg aksepterte pga ære, så jeg håper at dere setter pris på alt det jeg har vært igjennom og gjort på en intelligent måte og tror på meg fordi jeg er som Profeten Muhammed er kjent for, den oppriktige, den pålitelige – og akseptere at jeg kan prøve å feile som en matematisk metode min Lærer og Prest Ole Johansen gav klassen min og meg tillatelse til å gjøre. 

Jeg er agn ved at jeg presenterer meg selv som Pasient, når jeg er en ulv i fåreklær. Jeg drakk melken til Sauen da jeg var en valp (siden 2003), og det var dårlig melk, og nå vil jeg beskytte Sauen og gi den grønn frisk beite, og det betyr at Staten må gi meg innpass som en Skikkelse som Profeten Muhammed som hersker over deler av Asia og Europa i tillegg til innvandrende Muslimer andre steder i Verden. Og Buddha.

High and Low

From the left of this picture above, part one is called, by my/mystic terms: Low Heavenly. Next: High Heaven. Both these two are upright, they are heavenly.

Next: High Earthly (a fancy word is High Telluric). This guy is quick and applies, in a way, hit-and-run.

Next: Low Earthly. This one is strong but heavy, in open terrain he is victim for the afore-mentioned.

High and Low Earth rotates, making it possible for food to grow. Turning the earth by a plow. And earth rotates between night and day. Like the next picture which reminds me of Taijitu.