Hvor langt må vi strekke oss med Korona Krisen – og amoralitet?

Hvor langt må vi strekke oss I forhold til koronaviruset på verdensbasis? Og også “sanksjoner” fra Vesten (USA) mot feks Iran nå og Irak 30 år tilbake mm. Hvor lenge skal vi straffe de som er uenig med oss? Hvor lenge kan vi være (seksuet) amoralske og lage AIDS? Korona vet vi ikke hvor kommer fra men det kan sannsynligvis komme pga våre synder. Vi har forstyrret økosystemet og homostasen på globalt basis og vi (USA og ALLE som stemmer på Trump) får økonomisystemet også til å bli forstyrret. Vi kan ikke fortsette å være amoralske og ikke høre på Gud. Gud sa til Adam: “Gå ned fra den (Paradis) alle sammen, fiender til hverandre, og jeg sender dere et ord … så han som hører på, det er ingen frykt på han, jeg er den tilgivende”. Noe lignende. Når man vil ha Gullet, følger Dragen med og USA MÅ velge: Allah og Menn, eller Demokratiet og Feminister (og feks Korona).Edit or delete this

72 kapittel: Og vi (Jinniene) rørte himmelen, vi fant den fylt av strenge voktere og skinnende, brennende stjerner (som ildkuler). Og vi pleide (før) å sitte på noen av dens plasser for å lytte (til himmelens underretninger), men om noen prøver å lytte nå, vil han finne en ildkule (ventende) på ham i bakhold. Og vi vet ikke om det er bestemt noe ille for dem på jorden (med vår begrensning), eller om det av Herren deres er bestemt noe godt for dem. Og blant oss er noen rettskafne, og blant oss er noen utenom det (djevelske); vi var (vandret) på forskjellige veier.

Horiterende og Potensierende Fisk og Brød

Vertikalt kaller jeg Potensierende, av Potens og Potensiell Energi ol. Å potensiere er det som blir gjort når man gjør som religion sier: “Å moderere når det kommer til seksualitet”. At man ikke onanerer som fører til at “vibrasjonene” går opp (men det heter moderasjon ikke abstinens). Viagra betyr Tiger på Sanskrit.

Å Horitere betyr å være prostituert for det kommer av hor – og å runke. Da går vibrasjonene ned og man er esel.

Egentlig er det ikke a-sosial Tiger, men Sosial Løve. Ikke Party Løve som i seg selv er en HORE. Og de horiterende er stygge esler dersom de er på flukt, og vakre antiloper dersom de ikke har gjort noe galt.

Dersom Antiloper sier de er Løver sier de en ting og gjør noe annet. Da er de Esler! Tror folk det er lett å være Løve? Tror folk de kan si vi er Troende uten å bli testet?

Dvs. Først var jeg et fullt hvete korn som var bøyd av tyngdekraften for jeg hadde mye å gi. I slutten av 2009 ble jeg tatt inn for å kvernes til mel, blandes med vann, bake bolle Og la meg Heve, deretter for å senke og skjevle meg – og bake brød. Også gi Norge en Torsk og vi serverer Fishburger til folket.

Letter to The Witches’s Guards

In a Triangel:
Iman = Belief With Heart = Samurai
Islam = Action With Body = Monk
Ihsan = Combination


Imam Ja’far al-Sadiq: “A Believer (with Capital B) is in fear of two things; What Allah will do with a sin he comitted in age that has passed, and fear of Destruction and Decimation in the coming age, he don’t wake up unless he is afraid, and nothing fixes him but fear”.


Be God-Fearing Men! Because now you have murder attempted me with proof, and without proof but my word. And you’ve tortured me with “love” until there was no REAL love to live for. Before I saw Allah in everything, beauty and love, but now I see some of you as the real ugly witches you are – as in movies.


If I would theoretically – If you follow along – also become a witch, I’ll then feast upon others Pain like you’ve feasted on me, a “good meal”, like they say in Shawshank Redemption to the new inmates of Prison: “Fresh Meat!” If I would theoretically answer you with The Same Coin, The World Will be on Fire. AND YOU WANTED THIS!! But I’ll in Allahs Name not seek The Path of Non-Doing (and feast on your Pain), because that will set The World on Fire. That will force you into: “Freeze”. Not Fight and not Flight. I’ve heard Corona is just starting. But I pray to Allah to cleanse us from Corona aswel as Sin.

I pray to Allah: “Dear God, do with us as is you worthy and not as we are worthy. Treat us with your kindness and Mercy, and not with your Justice”.

Direct or Western & Indirect and Asian

The Christian world has accomodated and yet accused the Muslim world of rape crimes in the time of immigration as 2015. The Christians game on paper they taught me is “three on a row”, and this is a direct approach. The Muslims game however, is about controlling the “frames” of three in a row, and this is an indirect approach.

So Muslims did rape and that’s their crime, yet, Christians were loosely dressed and this is their crime – inviting for sex.

Both are sinners, or desparate.

Oppdatering fordi PCen krasjet

Jeg har lagd noe farlig, et defensivt våpen. Et defensivt våpen sånn som statens forsvar er et defensivt våpen. Dette våpenet er avgjørende for om vi tar skritt bakover eller tar skritt forover. Det er en oppdatering av samfunnet. Jeg lagde en tråd før tvang i 2009 «til samfunnet» men det var ingen som var samfunnet, så jeg sa at jeg lager min egen Sangha, min Tro. At jeg er like arrogant som Buddha. Jeg ønsker at vi skal ta skritt fremover. Livet er ikke lett, men når man gjør det som er vanskelig på en konstruktiv måte blir det lett og bonus.

Jeg har to begreper som jeg kaller Sirkulasjon og Elevasjon, som er Tornadoens bevegelse. Men mennesker er ikke en tornado, mennesker kan enten bare elevere eller bare sirkulere. Enten er tenkende eller følende. Du, du og du og de aller fleste er noen sirkulerende skapninger, dere sirkulere som blodet og vannet i himmelen og havet, atomer og planeter. Vi bryr oss ikke om vi har det vondt eller lett, fordi når det er så mye støy eller dissonans rundt oss skjønner vi ingenting og vi blir skeptiske og engstelige for alt. Også utfordrer vi Gud av smerte – der vi er utilregnelige Kafirer og Flergudere.

Verden har sirkulert siden 2003-2004 da jeg hadde mitt første møte med Helsevesenet og før det også. Før var jeg barn og ingen sa til meg hva jeg skulle tenke eller gjøre og jeg ble felt ut av systemet fra en Psykolog som heter Barbra Olsnes, der hvor vi hadde et møte og jeg ble Kataton eller stiv i musklene fordi de skulle rasjonalisere sine handlinger. Så de har sirkulert siden da, og nå i 2019 kasta de meg ut av bilen i fart, og jeg dro til sykehus etter det. Jeg kunne ha dødd. Men de fjernet ikke tvangen vekk fra meg. Jeg er under tvang, fra staten som prøver å hjelpe meg og det er jeg takknemlig for, som jeg prøver å hjelpe med mitt defensive våpen og ved Allahs og Profetenes og Englenes hjelp. Med mitt defensive våpen skal jeg minne i Allahs navn som han sier: «Minn hvis påminnelse nytter, det profitere de Troende, han som frykter skal huske og han som er lekende slu skal unngå det». Vi trenger en oppdatering av vår nettleser fordi PCen har krasjet (da de la meg under tvang og andre ofre av helsevesenet), vi trenger å huske. Og jeg skal forsøke å gjøre at sam-funnet tar et ansvar og søker kompetanse i stedet for å promotere sex og onanering. Som Psykologen min sa til meg, Sex er resistans, ikke sant? Samfunnet skal ha det vondt ikke fordi de får juling eller fordi de – fysisk sett – ikke trener og er syke, men samfunnet skal ha det vondt gjennom konstruktiv smerte definert av Eliten som Imamer Filosofer Psykologer ol. der de møtes og organiserer en verden med et senter sånn som en sirkel. Sånn som Big Bang og Universet har et senter. Ja sex er resistans. Gruppe sex er resistans. Og det er som å ta heroin, og morfin er ikke bedre enn heroin – det er sederende. Men vi tiltrekkes av smerte som fluer tiltrekkes ilden. Det er viktig med sexuell renslighet i Islam, Buddhisme, som Filosofi. Og det er viktig å ikke synde sexuellt og etterpå bli ren.

Jeg er agnet i mitt defensive våpen (min felle), og jeg vil lage en skikkelse ut av meg selv, som den eneste Guden Autoriteten som strekker seg på kryss og tvers av kloden kommanderte meg til. Og Allah snakker til meg og alle muslimer og andre, men i dems ord er de syndere, og i mine ord var og kanskje er jeg fortsatt perfekt eller toppen av manndom. Hvorfor hører jeg Gud? Fordi jeg har fra og med Dikemark ca. vært så ensom at jeg tigget Allah (Ingen og Ingeting og Alt) om nåde og jeg «begynte å høre stemmer» men jeg hørte ikke stemmer, jeg hørte lyder. Jeg hører klikk som representerer ja og nei, som gjør meg veldig forsiktig og istand til å som i Allahs barm, på Arabisk Fi rahm al-rahman al-rahim. Jeg vil lage en som Profeten Muhammed som Koranen utfordret meg med i Kap 2:23-2. Og jeg aksepterte pga ære, så jeg håper at dere setter pris på alt det jeg har vært igjennom og gjort på en intelligent måte og tror på meg fordi jeg er som Profeten Muhammed er kjent for, den oppriktige, den pålitelige – og akseptere at jeg kan prøve å feile som en matematisk metode min Lærer og Prest Ole Johansen gav klassen min og meg tillatelse til å gjøre. 

Jeg er agn ved at jeg presenterer meg selv som Pasient, når jeg er en ulv i fåreklær. Jeg drakk melken til Sauen da jeg var en valp (siden 2003), og det var dårlig melk, og nå vil jeg beskytte Sauen og gi den grønn frisk beite, og det betyr at Staten må gi meg innpass som en Skikkelse som Profeten Muhammed som hersker over deler av Asia og Europa i tillegg til innvandrende Muslimer andre steder i Verden. Og Buddha.

High and Low

From the left of this picture above, part one is called, by my/mystic terms: Low Heavenly. Next: High Heaven. Both these two are upright, they are heavenly.

Next: High Earthly (a fancy word is High Telluric). This guy is quick and applies, in a way, hit-and-run.

Next: Low Earthly. This one is strong but heavy, in open terrain he is victim for the afore-mentioned.

High and Low Earth rotates, making it possible for food to grow. Turning the earth by a plow. And earth rotates between night and day. Like the next picture which reminds me of Taijitu.

Thanos og Thanatos

Vi som mennesker balanserer på et sverdegg, vi er skjøre. Vi balanserer mellom liv og død. Allah er livs og dødsguden, ikke bare døds Thanatos Guden.

Jeg har mellom liv og død valgt død og destruksjon. Som jeg sa til politiet; Kjappt og enkelt. Effektivt. Fryktløst og destruktivt. I en verden der alle er positivister/kjærlighet, uavhengig av hvor på The Scale of Consciousness vi er, blir skogen gammel og grå og de unge (plantene) får ikke sollys. Skogen dør.

Det trengs en skogbrann i ny og ne, som Allah sier: “Hvordan vil dere berge dere, hvis dere fortsetter å vise vantro, fra den dag (den dags pine) som vil gjøre barn til gråhårede oldinger,”

Så mellom 2009 og 2019 lagde jeg skyggekloner og brukte min skygge til å paralysere de gamle visemenn som er svin, inntil som Kris her mista respekt for autoriteter (på en bra måte), som mange mennesker og skogen vokste på nytt med en frisk start som indigo og krystall barna.

Allah om de gamle som er svin: Når det blir sagt til dem: «Ikke spre ufred i landet!», sier de: «Det er jo vi som forbedrer.» Ta dere i akt! Sannelig, det er de som sprer ufred, men de har ingen følelse (av det) i det hele tatt. Og når det blir sagt til dem: «Tro, slik som (andre) folk har antatt troen!», sier de: «Skal vi også tro (slik) som de idiotene har antatt troen?» Vit! I sannhet, de er selv idiotene, men de aner det ikke (om sin idioti og nedrighet).

Så Allah lager ikke en kontrakt med dere mennesker, ikke med meg engang og han sier jeg ikke skal gi (et måltid) og kreve mer tilbake. Jeg vil ikke ha penger for å “slippe helsevesenet fri”, men jeg har det vondt, jeg vil ha mat.

Grounding kindness

I’ve met a girl whom is Yarsan -another version of Islam and they are in her words anti muslim.

She says she has been decieved before many times, and her wisdom is limited to handle this. To me she seems afraid yet in need of basic things, but is met with ‘superiority’ by life. And this leads her to all dark things.

My friends say she is a Fraud, but i think she is captured by darkness, or captive by darkness.

I want to help her given she is real, it is beyond my honor to not help someone who needs it if i can help – because i’m afraid. By Grounding yourself or rooting yourself you can reach connections with the world like police or psychiatry, and help people in darkness. It is a useful term, Grounding or Rooting.

It is darkness – it is hell to ignore or not give grounded chances. By grounding yourself you ensure to fight for the light, yet guarding yourself. Because you’re grounded.

Urgent News!!

A terrorist in Norway sues the Norwegian health department. According to him, they are weak and have initiated numerous offenses against him and violated Iraq’s sovereginity.